Detaljregulering for rv.3, Tunna bru, plan-ID 201911

VEDTATT REGULERINGSPLAN:

Detaljregulering for rv. 3, Tunna bru, plan-ID 201911

Formannskapet vedtok i møte 05.05.22, sak 27/22, endring av detaljregulering for Rv. 3, Tunna bru, Plan-ID 201911, etter forenklet prosess. 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

De endrede reguleringsbestemmelsene, og kopi av samlet saksfremstilling kan leses her.

Reguleringsbestemmelser (PDF, 88 kB)

Samlet saksfremstilling (PDF, 178 kB)

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf. 624 85 000.

Frist for å klage på vedtaket er satt til 10.06.22.