Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø for Tynset kommune

Tynset kommune har revidert sin tematiske kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Plan med tilhørende handlingsprogram har vært til første gangs behandling i Tynset kommunestyre 20.04.23, og legges nå ut til offentlig høring.

Innspill til kommunedelplanen sendes til Tynset kommune, Torvgata 1, 2500 Tynset eller e-post til postmottak@tynset.kommune.no

Høringsfrist er 15. juni 2023

Det arrangeres åpent høringsmøte om kulturminneplanen , tirsdag 23. mai, kl. 19.00, Veslesalen, Tynset kulturhus. Her vil Anja Ryen informere om planen og Anno Musea i Nord-Østerdalen vil fortelle om ordningen med bygningsvernrådgiver. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål. 

Dokumenter i saken og høringsforslaget til revidert kulturminneplan finner du her:

 

Sæterområde, Aumdalen
Kartutsnitt Ytre Åsan. Illustrasjon - Klikk for stort bildeSæterområde, Ytre Åsan
Sæterområde, Gammeldalen