Krullhaugen bolig og fritidsområde, plan-ID 201203_01

PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN I TYNSET KOMMUNE

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 22.11.2022 i sak 66/22, med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14, endring etter forenklet prosess av Krullhaugen bolig og fritidsområde, plan-ID 201203_01, endringen legges derfor ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger på Kvikne, cirka 550 meter sør-øst for YA bru. Planområdet er på ca. 19 daa. Hensikten med planendringen, er å tilrettelegge for økt tilflytting til Kvikne ved å kunne tilby kostnadseffektive boliger av god kvalitet, for både utleie og salg. Med en fortetting av antall boliger innenfor de to delfeltene i gjeldende reguleringsplan vil man kunne oppnå denne målsetningen.

Plankart. illustrasjon - Klikk for stort bildeFigur 1 viser endringsområdet

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i formannskapet kan leses her:

  1. Særutskrift_sak_66_22 (PDF, 2 MB)
  2. Endringsbeskrivelse datert 15.08.22 (PDF, 3 MB)
  3. Plankart, datert 15.08.22 (PDF, 2 MB)
  4. Planbestemmelser, datert 15.08.22 (PDF, 343 kB)
  5. Illustrasjonsplan og snitt, datert 15.08.22 (PDF, 8 MB)
  6. Alle innspill fra høringsprosessen. (PDF, 4 MB)

 

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 16.12.22.