Lokal høring - klagesak på vedtak om skrivemåten av stedsnavn i Tynset kommune

Oppstart klagesak i navnesak Tynset kommune, saken gjelder navn med varianter av skrivemåter: Åkran-/Åkrann-/Aakrann og Hovd-/Hobd-/ Hop-

Statens kartverk gjorde 02.01.2023 vedtak om skrivemåtene Åkran og Hovdsætran ,fl. i tynset kommune. Vedtaket ble påklaget. Det er nå reist klagesak, og Statens kartverk har sendt saken på lokal høring.

Tynset kommune har ansvar å innhente og samordne lokale høringsuttalelser.

Høringsuttalelser sendes Tynset kommune, avd. Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no

Høringsuttalelser sendes innen utgangen av mars 2023.

Dokumenter i saken, saksnr. 18/1748:

  1. dok. 37 - Oppstart klagesak (PDF, 947 kB)
  2. dok. 37 - Navneliste i klagesak 2023/43-58 (PDF, 457 kB)
  3. dok. 19 - Vedtak i navnesak (PDF, 286 kB)