Oppstartvarsel av detaljregulering for Savalodden småbåthavn

I henhold til Pbl. § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid. Hensikten med planarbeidet er å utvide eksisterende båthavn, samt å legge til rette for flere parkeringsplasser. Mulighetene for å legge til rette for øvrige fasiliteter som toalett- og servicebygg skal vurderes. Tiltakshaver er Savalen fiskeforening. Innspill til planarbeidet sendes innen 17.06.2020 til: Feste NordØst as ved ph@feste.no.

 
 

Klikk for stort bilde