Lillebekkmoen - vedtatt plan

Klikk for stort bildeKommunestyret vedtok den 28.08.18 i sak 46/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering for Lillebekkmoen boligområde, Plan-ID 201704.

Planområdet ligger sør for Parkveien, ca. 1,3 km øst for Tynset sentrum. Området fremgår av kartutsnittet og er ca. 190 daa.

Plandokumenter:

  1.  

Andre sentrale dokumenter:

  1. Særutskrift (PDF, 441 kB) (saksframlegg og vedtak)

     

Det er klageadgang på vedtaket. Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Klagefristen er 26.09.18.