Ttrafo

Ttrafo er et interkommunalt teaterverksted med kontorer i Tynset Rådhus. Teatret fungerte fram til 2010 som lokalkontor for Hedmark Teater. Da HT ble sentralisert til Hamar og Teater Innlandet, ble kontoret på Tynset skilt ut som et regionalt kontor med nedslagsfelt i 6 kommuner i Nord-Østerdal: Tynset, Tolga, Rendalen, Alvdal, Folldal og Os.

Teatret har 3 ansatte: en daglig leder, en scenograf og en konsulent. Teatret har ingen egen scene; alle prosjekter blir iscenesatt på lokale arenaer.

Teatrets hovedmandat er å stimulere til teateraktivitet, initiere teaterprosjekter, samt støtte oppunder det eksisterende lokale teaterlivet, både på profesjonelt nivå og amatørnivå.

Teatret drifter Teatervenner Fjellregionen og arrangerer den årlige Kortspillfestivalen.