Næring

Næring - informasjon

Regelverket for næringsfondet (vedtekter og retningslinjer) var oppe til revisjon i kommunestyremøte 24.04.2018.Det ble foretatt bare mindre justeringer og presiseringer av regelverket.
Generelt ble det vedtatt at det skal innføres en strengere praksis både på administrativt og politisk nivå når søknader om støtte fra næringsfondet vurderes.

Det nye regelverket gjelder fra 24.04.2018.

Kontakt

Dag Nyeggen
Næringssjef
E-post
Mobil 97 72 60 60