Skogstua barnehage

Foto: Ingrafo

Barnehagen har barn fra 0 - 6 år og består av 4 avdelinger:

Fururabben Blåbærstien Ekornkroken Tytterbærtua

 

Barnehagen ligger i et etablert, rolig boligområde med liten trafikk. Skogstua har et flott uteområde med god plass, grillhytte og lavvo med bålplass.

Barnehagen er en del av Tynset-barnehagene som har felles visjon og pedagogisk plattform.
Visjon: "Vi bygger grunnmuren i barnas liv"
Hovedmål: Barnehagen skal gi barna et godt grunnlag for verdifull barndom og livslang læring

Leder i foreldrerådet i Skogstua: Signe Vingelsgård Rugtveit Nestleder: Karen Eline S.Krogh 

Leder i Samarbeidsutvalget (felles for Tynsetbarnehagene): Andrè Enget

Skogstua barnehage

Administrasjon skole og barnehage
MyKid
Redusert foreldrebetaling
Søknadsskjema barnehage. Informasjonsskriv

Søknad om barnehageplass

  

Pedagogisk plattform Tynsetbarnehagene
Vedtekter kommunale barnehager

Kontakt

Karin Elisabeth Thoreby
Styrer Skogstua barnehage
E-post
Telefon 62 48 50 65

Adresse

Ekornveien 18

2500 Tynset