Furumoen barnehage

Kontaktperson Ingebjørg Mikalsen tlf.nr. 481 46 459 Epost: purktroa@purktroa.no
Pedagogisk leder Justyna Kasprzak
epost: furumoenbarnehage.tynset@gmail.com tlf.nr til barnehagen 917 16 488

Vedtekter for Furumoen barnehage (PDF, 248 kB)

Søknadsskjema barnehageplass. Informasjonsskriv

Søknadsskjema barnehage. Informasjonsskriv

Søknad om barnehageplass:


Søknad om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen:


   

Betalingssatser. Åpningstider. Planleggingsdager