Øyan barnehage

Styrer i Øyan barnehage Karianne Holøyen tlf.nr 917 46 742.Tlf.nr. barnehagen 469 20 833

epost: oyanbarn@bbnett.no

 

Søknadsskjema barnehageplass. Informasjonsskriv

Søknadsskjema barnehage. Informasjonsskriv

Søknad om barnehageplass:


Søknad om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen:


   

Betalingssatser. Åpningstider. Planleggingsdager