Tynset pedagogiske senter

Søknad til Tynset pedagogiske senter hovedopptak 2020/2021 – søknadsfrist 1. mars.

 
Ansatte Tynset Pedagogiske senter
Om virksomheten

Tynset pedagogiske senter gir spesialpedagogisk opplæring for voksne og spesialpedagogisk opplæring til barnehagebarn og skoleelever i interkommunale barne- og ungdomsgrupper.

Undervisningen skal gi elevene kunnskap som fører fram mot faglige og sosiale ferdigheter som skal danne grunnlaget for et meningsfylt liv.

Hvem kan få tjenesten?
 • Barn i førskolealder med behov for spesialpedagogisk hjelp.
 • Grunnskole og videregåendeelever med behov for spesialundervisning.
 • Personer som i voksen alder har fått et opplæringsbehov som følge av skader og/eller endret livssituasjon.
 • Voksne som har særlig behov for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.
Hva omfatter tjenesten?

Opplæringen tilbys interkommunalt:

 • Enetimer med undervisning som bygger på elevens individuelle opplæringsplan (IOP)
   
 • Gruppetimer med fokus på
 • Elevenes sosiale relasjonsbygging gjennom språk, alternativ kommunikasjon og sosial kompetanse.
 • Trening i dagliglivets ferdigheter (ADL)
 • Mestringsfølelse, et godt selvbilde og kroppsbevissthet
 • Vi bruker ideer fra musikkterapi og sansemetodikk og har tilgang til timer i sansesenter
   
 • Elevkurs med tema:
  • Ungdom, identitet og seksualitet
  • Musikk og drama som språklig redskap
    
 • Musikk-, dans- og dramaundervisning i dramagruppa «Teatralis»
   
 • Kommunal gruppe for voksne med ervervede språkvansker.
  • Sansestimulering i sansesenteret
  • Musikk som språklig gjenopplæring
  • Varmebasseng med instruksjonsøvelser fra fysioterapeut
  • Språktrening med logoped etter avtale
  • Tilrettelagte møter med fysioterapeut og ergoterapeut

 

 • Vi bruker grupperom, uteområder, gymsal, basseng og sanserom i opplæringen
 • Teatralis bruker storsalen i Tynset kulturhus som øvingsrom og til forestillinger.
 • Vi har utlån av diverse materiell fra lekotek.
Hvordan få tjenesten?

Nye søkere henvender seg til Tynset pedagogiske senter eller PPT.

PP- tjenesten foretar sakkyndig vurdering der det er nødvendig.

Tynset pedagogiske senter tar også imot elever fra andre kommuner.

Skjema - Tynset Pedagogiske senter
A Søknad spesialundervisning for voksne
B Søknad spesialundervisning i interkommunal gruppe
C Søknad spesialundervisning i dramagruppe
E Søknad interkommunal gruppe for voksne med ervervede språkvansker

 

Info om Tynset pedagogiske senter
Facebook

Kontakt

Jostein Sigurd Sivertsen
Rektor
E-post
Telefon 62 48 50 72
Mobil 402 49 499
Karin Anna Maria Lervang
Avdelingsleder Tynset pedagogiske senter
E-post
Telefon 62485890/94
Mobil 470 10 454

Adresse

Postadresse
Torvgata 1
2500 Tynset

Besøksadresse
Olaf Røsts gate 36
2500 Tynset