Tynset Sansesenter

«Et sted for glede, utvikling og velvære»!                 

Tynset Sansesenter ligger i underetasjen ved Litun Senter. Der er det innredet 4 ulike rom, samt en gymsal og terapibasseng (bassenget er stengt i forbindelse med renovasjon og åpner ikke før skoleåret 2018/2019).

Sanserom (snoezelen) kan beskrives som en tilrettelagt aktivitet, hvor en person deltar aktivt eller passivt ut ifra egne muligheter. Rommene på sansesenteret skal innby til utforsking av sansene.

Hovedmålet er positive opplevelser av velbehag og glede. Sansene er bindeleddet mellom oss og verden rundt, og det er helt avgjørende for vår utvikling som menneske at vi får stimulert sanseapparatet vårt.

Sanserommene innbyr til kommunikasjon og samspill på ulike måter. Det er lettere å kommunisere egne ønsker når miljøet er oversiktlig og tingene nære. Vi som hjelpere er med på å støtte brukeren når det trengs.

Leken har en viktig plass på sansesenteret. Den kan være en inngangsport for å komme i kontakt med sansene. Alle har forskjellige behov, og vi ønsker et godt samarbeid rundt brukeren av sansesenteret. Kartlegging og deling av erfaringer er en viktig del av dette.

Hvem bruker Sanserommene?

Ungdom og vokse som er knyttet til Litun Senter, deltakere i interkommunale- og ungdomsgruppene ved Tynset Pedagogiske Senter, henviste fra logoped, samt barn med spesielle behov i barnehager og skoler i regionen.

Søknad

Søknadsfristen er 1. mai, men det kan også søkes gjennom hele året.

Har du spørsmål vedr. Tynset Sansesenter rettes disse Turid Camilla Dalseng, eller Anita Degens. Tlf: 47668473/99151232

Tynset sansesenter

Bilder
Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

 

Skjema og priser
Søknad om time Tynset Sansesenter

Kontakt

Anita Degens
Miljøterapeut
E-post
Telefon 62 48 58 98
Turid C Tollan Dalseng
Miljøterapeut
E-post
Telefon 62 48 58 94
Mobil 476 68 473

Adresse

Postadresse
Torvgata 1
2500 Tynset

Besøksadresse
Olaf Røsts gate 36
2500 Tynset