NAV Nord-Østerdal

NAV Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal.

  • Telefon Nav kontaktsenter: 55 55 33 33
  • Åpningstider Nav kontaktsenter: kl. 08.00-15.30
  • Vakttelefon nr. 406 38 016 mandag – fredag kl. 10.00-13.00.
  • Gå til din side hos NAV

Kontoret har åpent for avtalte fysiske møter mandag-fredag kl. 08.00-15.30. 

Gjelder det hastesaker eller du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner kan du ringe vår vakttelefon.
Åpningstider vakttelefon mandag – fredag kl. 10.00-13.00. Tlf.nr. mobil 406 38 016.

Våre brukere følges hovedsakelig opp gjennom NAVs digitale løsninger: Gå til hjemmesiden for NAV
Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.

Sosialhjelp kan søkes digitalt ved åGå til hjemmesiden for NAV eller på papirsøknad som sendes skriftlig til postadresse NAV Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset.

 Gå til papirsøknad
 For mer informasjon gå til www.nav.no