NAV Nord-Østerdal

NAV Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal.

  • Telefon Nav kontaktsenter: 55 55 33 33
  • Åpningstider Nav kontaktsenter: kl. 08.00-15.30
  • Vakttelefon nr. 406 38 016 mandag – fredag kl. 10.00-13.00.
  • Last ned din side hos NAV

Kontoret har åpent for avtalte fysiske møter mandag-fredag kl. 08.00-15.30. 

Gjelder det hastesaker eller du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner kan du ringe vår vakttelefon.
Åpningstider vakttelefon mandag – fredag kl. 10.00-13.00. Tlf.nr. mobil 406 38 016.

Våre brukere følges hovedsakelig opp gjennom NAVs digitale løsninger: Last ned siden til NAV
Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.

Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å laste ned siden til NAV eller på papirsøknad som sendes skriftlig til postadresse NAV Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset.

 Last ned papirsøknad
 For mer informasjon gå tilwww.nav.no