Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.
Les mer på husbanken.no/startlaan/ Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?
Søk lån og/eller tilskudd.

Kontakt

Elin Aasberg
Boligansvarlig
E-post
Telefon 62 48 52 40

Adresse

Adresse

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685

Kommunenr.: 0437

Bankkonto: 6170 05 21000

VIPPS: 518958