Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke vår hjemmeside: tynset.kommune.no

Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere, og i 2022 ble det gjennomført tilsyn med tynset.kommune.no Vi følger retningslinjene til Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet.no) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Full tilgjengelighetserklæring finner du på: Tilsynet for universell utforming av ikt sin nettside.

Vi skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Tilfredsstille minst AA-krav og etterstrebe AAA-krav i WCAG 2.0.
 • Kommunisere klart og tydelig.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Vi jobber kontinuerlig med å rette opp WCAG-feil.
 • Informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av alle brukere.
 • Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
 • Innholdet skal kunne virke sammen med nåværende og fremtidig hjelpemiddelteknologi

Dette jobber vi med:

Forbedringspunkter vi jobber med:

 • Legge til ALT-TEXT og bildetekst under bildet på alle bilder, også bilder med tekst, på nettsiden 
 • Riktig bruk av overskrifter, på innhold og i tabeller
 • Riktig plassering og rekkefølge på innhold
 • Skrive klart og tydelig språk  

Nettsiden benytter seg av tredjeparts tillegg og leverandører, og funksjonaliteter kan inneholde feil på universell utforming. Vi undersøker om tillegg støtter universell utforming, minimum WCAG 2.0 krav før valg av tillegg. 

Si ifra om manglende tilgjengelighet:

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller skriver vi på en måte som gjør at det er vanskelig å forstå? 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Send oss gjerne en epost til: postmottak@tynset.kommune.no eller ring oss på telefon: 62 48 50 00.