Miljøfyrtårn

Tynset rådhus ble den 5. september 2023 re-sertifisert som Miljøfyrtårn.  Samtidig ble også det resterende av Kulturhuset sertifisert; det vil si at hele Tynset Rådhus og Kulturhus nå skal styres i en mer miljøvennlig retning!

Dette innebærer forbedrede rutiner på mange områder, også i kulturhus, kinosaler og kulturkafé. Kanskje vil du kunne merke dette i den daglige drifta i kaféen? Lokal mat skal brukes i enda større grad, mindre matsvinn og bedre sorteringsrutiner for avfallet, som selvsagt skal minimeres mest mulig. 

Vi skal prøve å få ned klimagassutslippene fra innkjøp ved økt bevissthet. Hva må vi kjøpe, og hvilke produkter velger vi? Hvilket "avtrykk" har varen vi kjøper? Her er det faktisk aller mest å hente for en kommune som vår. 

Avfallsreduksjon står også på dagsorden. Vi skal redusere restavfallsmengden, og det kan gjøres ved å skape mindre avfall; gjenbruke mer, og å kildesortere mer. Her er det også mye å hente fremdeles. 

 Vi skal fortsette jobben med energisparing - hvilke lure grep kan nå gjøres? Mye er gjort ved skifte av lys og vinduer, men ennå er strømforbruket for høyt. Sparer vi strøm, sparer vi penger! Det kan komme godt med.

Utslippene fra transport må også ned. Her er det kjøpt to nye elbiler, og ved innføring av kjørebok vil dette kunne følges opp bedre. 

Til sist skal det jobbes for et godt arbeidsmiljø. Friske og glade medarbeidere gjør en god jobb for Tynset kommune. 

Lurer du på noe vedrørende miljøfyrtårn? Ta kontakt med miljøfyrtårnavnsvarlig Hilde Aanes, tlf. 624 85 000 eller e-post hilde.aanes@tynset.kommune.no 

Les mer Gå til Miljøfyrtårn sin nettside..