Lag og foreninger

Med forbehold om endringer vi ikke har fått beskjed om.

Dersom det er informasjon som skal oppdateres, ta kontakt med Tynset kommune, servicetorget: send e-post til postmottak@tynset.kommune.no eller telefon 62 48 50 00.

 

Lions Club Tynset

Kontaktperson Marit Myhre Eggen, 
mobil 900 96 459

Barn og ungdom
Navn/telefon/kontakt
Brydalen ungdomslag
Tlf.: 917 19 349
Send e-post til
Brydalenungdomslag@gmail.com
Jutulen 4H
Tlf.: 907 41 832
Send e-post til Stian Gjelten
Sparken 4H
Tlf.: 975 14 026
Send e-post til Julie Slettan
Gå til hjemmesiden for
Tron ungdomssenter

Tlf.: 410 04 413
Send e-post til Gunhild H. Lorentzen
Gå til hjemmesiden for Innlandet KFUK speidere
Tlf.: 996 26 856
Send e-post til KFUK Innlandet
Åpen hall
Tlf.: 456 61 688
Send e-post til Sergio Chavez
Somalisk fellesforening
Tlf.: 486 68 204
Saleeban Gedi

 

 

Teater
Navn/telefon/kontakt
Teatralis
Tynset kulturskole
Tlf.: 473 78 846
Send e-post til Tanja Korban
Tynset barne- og ungdomsteater
Tlf.: 909 20 271
Send e-post til Tone Mobakken

 

Tynset kunstlag

Tynset kunstlag
v/Marit Arnesen
Tlf.: 911 75 560

Send e-post til marit@mpress.no

Samfunnshus og andre kulturbygg
Samfunnshus/Kulturbygg/telefon/kontakt
A/LGimle
Tlf.: 905 92 502
Send e-post til Else Signy Hindal Kletvang
A/L Heim
Tlf.: 480 70 728
Send e-post til Marte Lene Helsingeng
Gå til hjemmesiden til Bjørklund
Tlf.: 408 55 834
Send e-post til Eli Estensgård
Brydalen kirke
Tlf.: 952 33 621
Send e-post til Inger Elise Næss
Demring Grendehus
Tlf.: 994 60 866
Send e-post til Øyvind Stølan
Evangeliehuset
Tlf.: 482 78 364
Send e-post til Randi Ekeberg
Folkvang Grendehus
Gunhild Aaseng
Fålund Grendehus
Tlf.: 419 30 458
Send e-post til Gerd Sagvang
Gå til hjemmesiden for Glomtun Neby
Tlf.: 913 44 748
Send e-post til Stein Lunaas
Huslaget Skoglund
Tlf.: 62 48 40 40
Send e-post til Svein Magne Storaas
Huslaget Solvang
Tlf.: 958 08 229
Send e-post til Martin Kregnes
Gå til hjemmesiden for Kirkene i Tynset
Tlf.: 62 48 55 60
Send e-post til Kirkekontoret
Gå til hjemmesiden for Kvikne kirke
Tlf.: 918 50 825
Send e-post til Egil Ween
Kjæreng Grendehus
Tlf.: 416 45 559
Send e-post til Hilde Myren
Gå til hjemmesiden for Kvikne samfunnshus
Tlf.: 911 45 578
Send e-post til Oddveig Fossum
Lonås Grendehus
Tlf.: 979 59 775
Send e-post til Anne Grethe Røsøyvåg

Midtvang Grendehus

Gudrun P. Bakken tlf.: 917 19 349
Send e-post til brydalenungdomslag@gmail.com

Tynset historielag
Tlf.: 915 69 815
Send e-post til Egil Simensen
Tylldalen kirke
Tlf.: 911 75 587
Send e-post tilOlav Horten
Gå til hjemmesiden for Tylldalen Samfunnshus
Tlf.: 419 25 085
Send e-post til Elin Graven
Tynset menighetshus
Tlf.: 62 48 14 91
Bjørn Tore Grutle
Gå til hjemmesiden for Vollan gård
Tlf.: 992 74 943
Send e-post til Vollan gård

 

Hellig Olav fra Tyldal
Navn/telefon/kontakt
Hellig Olav fra Tyldal
Else Magni Horten
Tlf.: 992 76 748
Gå til foreningen for Hellig Olav fra Tyldal
Epilepsiforeningen
Navn/telefon/kontakt

Epilepsiforeningen

Send e-post til epilepsiforeningen
Tlf.: 951 24 640

Stein Egil Løkken 
Grevlingvegen 4,  
2827 Hunndalen

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 62 48 50 00

Åpningstid kl. 10.00 - 15.00