Personoversikt


Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
479 76 780
Barnevernkonsulent 957 50 276
Miljøarbeider
Barnevernkonsulent 62 48 51 45 489 59 008
Barnevernkonsulent 456 32 265
Familieveileder/Plasstillitsvalgt FO 62 48 51 42 400 28 127
Miljøarbeider
Tjenesteområdeleder 62485141/91345586 913 45 586
Barnevernkonsulent 62 48 51 47 975 06 256
Advokat
Barnevernkonsulent 62 48 51 51 488 95 966
Barnevernkonsulent 62 48 51 39 913 73 945
Avdelingsleder enslige mindreårige 404 31 793
Barnevernkonsulent
Konsulent 62 48 51 40
Klinisk miljøterapeut 400 39 437
Klinisk miljøterapeut/Teamkoordinator enslige mindreårige 62 48 50 00 400 35 455
Miljøarbeider 474 68 285
Barnevernkonsulent 62 48 51 36
Barnevernkonsulent 62 48 51 37 488 69 538
Miljøterapeut 474 68 285
Miljøarbeider 40039437/47468283
Miljøterapeut 62 48 51 37 488 69 538
Miljøterapeut, vikar
Fagleder/nestleder 62 48 50 00 918 10 387

Helse og omsorg - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse- og omsorgssjef 62 48 50 26 415 16 318
Ergoterapeut/vedtakskonsulent 62 48 51 05 458 74 769
Sykepleier/ konsulent 62 48 51 03
Førstekonsulent/sykepleier 62 48 51 01

Helse og omsorg - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Erfaringskonsulent
Helsesøster 62 48 51 54 488 93 869
Lege 62 48 51 60
Fysioterapeut
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Sykepleier 474 85 107
Helsesekretær 62 48 51 60
Kommunelege/lege
Sykepleier
Sykepleier 62 48 51 73
Lege 62 48 51 60
Avdelingsleder legekontoret 62 48 51 60 488 94 720
Avdelingsleder helsestasjon 62 48 51 53 970 92 012
Helsesøster
Ergoterapeut
Sykepleier 62 48 51 73
Student
Avdelingsleder psykiatri- og rustjenesten 62 47 10 89 414 57 263
Turnuslege
Spesialsykepleier 62 48 51 50 479 76 054
Lege 62 48 51 60
Konsulent 62 47 10 88 901 09 448
Lege
Aktivitør 62 47 10 90
Vernepleier 62 47 10 81 404 12 625
Lege
Fysioterapeut
Helsesøster 62485152\91313271 913 13 271
Erfaringskonsulent
Fysioterapeut
Ergoterapeut 62 47 10 85 488 68 482
Aktivitør 62 47 10 26
Turnuslege
Ergoterapeut 62 47 10 90
Psykiatrisk sykepleier 62 47 10 86 488 94 715
Sykepleier
Tjenesteområdeleder/kommuneoverlege 62 48 51 02
Lege 62 48 51 60
Sykepleier 62485164(legekontor) 62483758(legevaktskontorkunonsdag)
Avdelingsleder/ Systemkoordinator for individuell plan 901 47 166
Jordmor
Lege 62 48 51 60
Helsesøster 62 48 51 55
Kommunelege/lege 62 48 51 60
Ergoterapeut 62 47 10 90
Sykepleier/Rus-avhengighet-psykiske lidelser 62 47 10 82 916 37 921
Fastlege 62 48 51 60

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 47 10 35

Telefontid mandag til fredag kl 12.30 - 14.00.

Tjenesteområdeleder 62 47 10 04
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Sykepleier
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
SPL.student
Hjelpepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 995 64 581
Helsefagarbeiderlærling
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder
Avdelingsleder tilrettelagte boliger Tjønnmosenteret 62 47 10 72 489 90 782
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 973 57 709
Sykepleier 62 48 50 00 408 79 767
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder utegruppa 62 47 10 02 950 32 268
Avdelingsleder tilrettelagte boliger Furumoen 62 48 50 00 489 90 772
Sykepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Helsesekretær, legekontoret 62 48 51 60
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
477 91 802

Telefontid mandag - fredag kl 12.30 - 14.00

Hjelpepleier
Geriatrisk hjelpepleier 62 48 51 89 909 35 444
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00

Helse og omsorg - Institusjonstjenesten

Ansatte i avdelingen Institusjonstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleierstudent 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Fellesbruker AD-avdelingen
Avdelingsleder langtidsavdelingen 62 47 10 20 474 68 183
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder skjermet avdeling 62471055/62485000 474 68 091
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Omsorgsarbeider/Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Omsorgsarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Fagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder kjøkken 62 47 10 10
Sykepleier 62 47 10 05
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Kjøkken 62 47 10 10
Kreftsykepleier/Systemansvarlig i Cosdoc 62485000/62471017 991 07 486
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Lærling - kokk 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 41 93 936 95 919
Fellesbruker Omsorgsboligene
Sykepleier 62 48 50 00
Fellesbruker Pleieavdelingen
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Fellesbruker Rehabavdelingen
Avdelingsleder kortidsavdelingen Kongsheim 62471021/62471039 915 55 325
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Tjenesteområdeleder 62 47 10 30 917 02 834
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367
Pleiemedarbeider
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Sykepleier
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 00 00
Sykepleier 62 48 50 00
Konsulent 62 47 10 33
Helsefagarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Vernepleier 62 48 50 00

Helse og omsorg - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 51 60

Telefontid:

Mandag - Torsdag  

kl 08.00-11.00

kl 13.00-14.00

Fredag  

kl 09.00-12.00

kl 13.00-14.00

Helse og omsorg - Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut 62 48 58 92
Tjenesteområdeleder 62 48 58 82
Vernepleier
Teamleder 62 48 58 85
Miljøarbeider 62 48 02 76
Avdelingsleder 62 48 58 87
Miljøterapeut 62 48 58 92
Teamleder 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 58 94 476 68 473
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøterapeut 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøaterapeut
Teamleder 62 48 20 10
Miljøarbeider 62 48 58 98
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 20 10
Hjelpepleier 62 48 50 00
Miljøarbeider 62 48 58 92
Hjelpepleier
Teamleder 62485884/62485885 400 31 995
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Teamleder 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 98
Konsulent 62 48 58 80
Miljøarbeider
Hjelpepleier 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøterapeut 62480276/62485898
Miljøterapeut 62 48 02 76
Teamleder 62 48 20 10
Pleiemedarbeider 62 48 02 76
Avdelingsleder 62 48 58 83
Vernepleier 474 68 283
Miljøarbeider 62485898/62480276
Vernepleier /plasstillitsvalgt FO 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 58 98 995 38 014

Helse og omsorg - Vedtakskontoret

Ansatte i avdelingen Vedtakskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 50 00

Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teatermedarbeider 930 53 312
Kinosjef 62 48 52 14 478 01 500
Kulturhusleder 62 48 52 13 419 35 073
Musikk- og kulturskolelærer
Kulturskolerektor 62 48 50 60 915 98 315
Kultursjef 62 48 52 12 906 19 060
Leder TTRAFO 62 48 52 65 971 14 190
Kulturkonsulent idrett 62 48 52 15
Bibliotekar 62 48 52 18
Kinosjef 62 48 52 14
Musikk- og kulturskolelærer 906 22 645
Konsulent Tynset Kino 62 48 52 14 916 97 315
Kulturskolelærer 906 86 638 906 86 638
Kinosjef
Kinomedarbeider 62 48 52 14
Biblioteksjef 62 48 52 19
Kulturskolelærer
Bibliotekkonsulent 62 48 52 18

Landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 62 48 91 35 924 28 141
Konstituert enhetsleder for landbruk og miljø 62 48 91 38 909 29 230
Rådgiver skogbruk 62 48 90 00 958 42 247
Rådgiver 62 48 91 32 906 67 974
Rådgiver landbruk 62 48 91 36 957 45 295
Fagkonsulent landbruk 62 48 91 37 913 08 113
Rådgiver landbruk og utvikling 62 48 91 34 419 31 176

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver
Konsulent
NAV- Tynset mottak
Leder NAV Nord-Østerdal 905 55 454
Rådgiver
Fagleder
Veileder
Veileder/ Rådgiver
Veileder
Fagleder

Plan byggesak geodata

Ansatte i avdelingen Plan byggesak geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør 62 48 51 95 958 78 663
Avdelingsingeniør 62 48 52 28
Avdelingsingeniør 62 48 52 31
GIS-koordinator 62 48 52 23
Avdelingsingeniør 62 48 52 30
Avdelingsingeniør 62 48 51 94 454 05 458
Tjenesteområdeleder 62 48 52 88 473 10 475
Avdelingsingeniør 477 55 177
Avdelingsingeniør 62 48 52 26
Konsulent 62 48 52 25
Konsulent
Avdelingsingeniør 62 48 51 90
Avdelingsingeniør 62 48 51 97
Avdelingsingeniør
Avdelingsingeniør 62 48 52 63

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 62 48 50 13 958 98 702

Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 50 00

Skole og barnehage - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 48 50 44 958 87 615
Tjenesteområdeleder Tynset-barnehagene 62 48 50 46 417 49 990
Rådgiver TATO-skolene 62 48 50 43 957 77 428
Utdanningssjef 62 48 50 42 909 34 774
Rådgiver - skole 62 48 50 40 913 96 405

Skole og barnehage - Fåset skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Fåset skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 62 48 58 50 975 23 302
Styrer 62 48 58 55
Fagarbeider
Pedagogisk leder 62 48 52 70
Fagarbeider 62 48 58 50
Fagarbeider
Fagarbeider 994 66 291 994 66 291
Adjunkt 479 53 258 479 53 258
Adjunkt 62 48 58 50 994 30 154
Adjunkt 62 48 58 50 950 50 632
Adjunkt 62 48 58 50
Pedagogisk leder
Adjunkt 62 48 58 50 917 91 642
Adjunkt 62 48 58 50 957 39 963
Rektor 62 48 58 50 474 65 572
Adjunkt 62 48 58 50
Fagarbeider 62 48 58 50 920 94 294

Skole og barnehage - Kvikne skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Kvikne skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Lektor
Lærer
Lærer
Lærer
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Styrer 62485525/62485526 479 09 585
Lærer
Førskolelærer 62 48 55 30
Spesialpedagog
Førstesekretær 62 48 55 20 936 40 202
Lærer/spesped
Assistent 62 48 55 20 971 87 500
Rektor 62 48 55 20 916 37 194
Adjunkt

Skole og barnehage - PPT og logopedtjeneste for Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen PPT og logopedtjeneste for Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog/familieterapeut 62 48 50 47
Logoped MNLL 62 48 50 58 916 04 945
Pedagog 62 48 50 55 913 27 947
Spesialpedagog 62 48 50 56 918 67 624
Spesialpedagog/nestleder 62 48 50 57
Spesialpedagog 62 48 50 54 970 73 226
Leder 62 48 50 53 941 70 519
Spesialpedagog 62 48 50 50
Konsulent 62 48 50 49 901 84 824
Spesialpedagog 62 48 50 52 909 86 585
Konsulent 62 48 50 49
Logoped 62 48 50 63 414 54 093
Spesialpedagog og logoped MNLL 62 48 50 63 414 54 093
Spesialpedagog 62485048/90777885

Skole og barnehage - Tylldalen barneskole

Ansatte i avdelingen Tylldalen barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 62 47 16 60
Lærer 62 47 16 60
Lærer 62 47 16 60
Adjunkt 62 47 16 60
Lærer
Adjunkt 62 47 16 60
Rektor 62 47 16 60 990 29 624

Skole og barnehage - Tynset barneskole

Ansatte i avdelingen Tynset barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 48 50 70 470 10 497
Adjunkt 62 48 50 85
Fagarbeider
Adjunkt 992 33 244
Lærer
Lærer
Assistent
Adjunkt 62 48 52 65 906 49 094
Adjunkt
Adjunkt 62 48 50 70
Lærer
Assistent
Adjunkt m/tilleggsutd.
Lærer 62 48 50 70
Adjunkt
lærer 62 48 52 80 970 80 415
Fagarbeider
Lærer
Adjunkt m/opprykk 62485261/62485894 905 54 071
Adjunkt 62 48 50 70
Adjunkt 52 48 50 83
Assistent 62 48 50 89
Lærer 996 23 186
Assistent
Adjunkt 62 48 67 74 934 11 094
Avdelingsleder Tynset pedagogiske senter 62485890/94 470 10 454
Adjunkt
Fagarbeider 930 48 238
Lærer
Lærer 62 48 45 70 971 99 142
Leseveileder /spesialpedagog
Lærer 62 48 50 70 971 16 679
Lærer 916 99 856
Lærer 915 38 789
Lærer
Adjunkt
Lærer 993 08 927
Lærer 62 48 14 19 913 46 881
Lærer
Assistent
Lærer 62 48 45 31 907 36 286
Lærer 62 48 45 31 482 34 871
Lærer 62 48 61 63 416 94 606
Skolebibliotekar 62 48 50 80
Adjunkt
Lærer 975 82 146
Assistent
Lektor
Assistent
Lærer
Fagarbeider 922 80 250
Assisterende rektor 62 48 50 73 480 58 861
Lærer 62 48 50 70 932 13 496
Assistent 62 48 50 89
Lærer 913 58 046
Rektor 62 48 50 72 402 49 499
Adjunkt 473 91 385
Adjunkt m/tilleggsutd.
Førstesekretær/leder SFO 62485070/62485092
Lærer 62 48 41 40 994 87 151
Barnevernpedagog 472 62 149
Lærer 62 48 58 94
Lærer minoritetsspråklige elever
Lærer 976 67 871

Skole og barnehage - Tynset barneskole - Tynset pedagogiske senter

Ansatte i avdelingen Tynset pedagogiske senter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
lærer 62 48 52 80 970 80 415
Adjunkt m/opprykk 62485261/62485894 905 54 071
Avdelingsleder Tynset pedagogiske senter 62485890/94 470 10 454
Lærer 62 48 58 94

Skole og barnehage - Tynset opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Tynset opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 48 52 80 970 07 640
Lærer 62 48 52 80 901 71 447
Koordinator for flerkulturelt arbeid, bosettingsavdelingen 62485279/40027763 400 27 763
Prosjektleder 62 48 52 90 969 13 195
Fagleder ved bosetting og introduksjonsavdelingen 62 48 52 83 918 25 506
Lærer 62 48 52 80 958 87 428
Programveileder/ skolerådgiver, introduksjonsavdelingen 62 48 52 84 970 46 644
Veileder ved norsk og samfunnskunnskapsavdelingen 62 48 52 80 486 68 204
Utviklingsleder ved norsk og samfunnskunnskapsavdelingen 62 48 52 78 416 74 392
Lærer 62 48 52 80 979 69 633
Programveileder ved introduksjonsavdelingen 62 48 52 77 916 21 626
Kantinemedarbeider 954 92 190
Rektor 62 48 52 76 988 27 942
Lærer 62 48 52 80 957 56 971
Lærer 62 48 52 80 477 20 056
Miljøarbeider ved bosettingsavdelingen 413 16 271
Lærer 62 48 52 80 476 78 559
Lærer 62 48 52 80 924 86 584
Lærer 62 48 52 80 976 37 974