Brukerråd

Brukerråd for tjenestene i kommunen er basert på kommunestyrevedtak av 29.04.14 der styringsdialog for Tynset kommune ble vedtatt. Vedtaket innebærer opprettelse av brukerråd for de ulike virksomhetene i kommunen.

Brukerråd

Brukerråd kulturtjenesten
Mali Hauen (ansattrepresentant) Randi Arnestad
Sigrunn Plassen Wangen Hedda Johansen
Terje Haugland  

 

 

 

Brukerråd plan, byggesak og geodata
Arne Sandbakken Jakob Nordstad
Magnar Often Bjørn Magne Brekken

 

 

Brukerråd landbrukstjenesten
Kvikne Bondelag Thor Ingvald Hansen
Vara: Henning Brevad
Tynset Bondelag Gunnar Borlaug
Vara: Sigurd Hansmoen
Tylldalen Bondelag Ronny Hogstad
Landbrukskontoret Enhetsleder: Mariann Totlund
Ansatte representant: Ole Sylte Heggset
Vara: Ylva Sneltvedt

 

 

Brukerråd NAV

NAV kontorene i Nord-Østerdal har et felles regionalt brukerutvalg.

Brukerutvalgets rolle er:

 • å være et rådgivende organ for NAV-kontorene i Nord-Østerdal i saker som angår tjenestetilbudet til brukerne.
 • et forum for tilbakemelding fra brukerne om erfaringer innenfor NAV-kontorets ansvarsområde.
 • et samarbeidsforum mellom Nav-kontor og brukerorganisasjonene.

Dersom du har spørsmål eller ønsker om saker de skal ta opp i møter med NAV så er følgende personer for tiden medlemmer av brukerutvalget:

 

Navn Telefon E-post Fra kommune
Jan M. Pallin 97160712 e-post Tolga

Anne Britt Nordengen

95202721 e-post Rendalen
Lilly-Ann Tharaldsteen 91175561 e-post Tynset
Magnvor Strypet Nilsen 40213722 e-post Alvdal
Unni Rustad 97977140 e-post Folldal

 

Brukerråd helsetjenesten
Brukerråd PPT - og logopedtjenesten
Karin Elisabeth Thoreby (brukerrepresentant) Mari Sandberg(brukerrepresentant)
Øystein Kyrre Johansen(brukerrepresentant) Karin Bryn(ansattrepresentant)
Ragni Hole(virksomhetsleder)  

 

Brukerråd Tynset opplæringssenter
Svanhild Næverdal (rektor) Shakila Babai (elevrådsrepresentant)
Adhanom Isaac Misghna (elevrådsrepresentant)  
Manuela Ciutac (representant andre ansatte) Bente W. Danielsen (representant lærere)

 

Brukerråd Tynsetbarnehagene
Foreldrerepresentanter Barnehage
Lars Andreas Kvisle Haverslia barnehage
Thomas Skårsmoen Haverslia barnehage
Gøril Storeng Skogstua barnehage
Magnus Nyutstumoen Skogstua barnehage
Ole Christian Haarseth Tronstua barnehage
Betine Fiska Johannesen Tronstua barnehage

 

Personalrepresentanter Barnehage
Irene Hodal Haverslia barnehage
Britt Irene Kjøllestad Skogstua barnehage
Elin Heggset Tronstua barnehage
Grete Storhaug Styrer Haverslia barnehage
Kristin Holann Styrer Tronstua barnehage
Karin Thoreby Styrer Skogstua barnehage
Mariann Hagen Leder for Tynsetbarnehagene

 

Brukerråd Tynset barneskole
 • Terje Hylen (representant fra kommunen, politiker)
 • Jostein Sivertsen (representant fra kommunen, rektor)
 • Trond Gellein Løkken (representant undervisningspersonalet)
 • Kirsten Olsen (representant undervisningspersonalet)
 • Mari Hoel Sandberg (representant øvrige ansatte)
 • Ingrid Nygjelten (leder FAU)
 • Ingunn Mathea Selboe (nestleder FAU)
 • Sara Sundberg Sivertsen (leder elevrådet)
 • Torjus Johansen (nestleder elevrådet)
Brukerråd Tylldalen skole
 • Anette Strypet Nilsen - leder
 • Ronny Hogstad - nestleder
 • Morten Kroglund- rektor og sekretær
 • Anne Dorthea Bolstad Fiskvik- ansatt
 • Juul Solvang- ansatt
 • Berit Nordseth Moen (Arne Eggen, vara)- politiker
Brukerråd Tjenesten for funksjonshemmede

Oddbjørn Dalløkken
Lars Hogstad
Liv Sagmoen Skånsar (ansatt) 
Anita Aaen (ansatt)
Knut Aaseng (leder TFF og sekretær)

Brukerråd Tynset ungdomsskole

Kjetil Lorentzen (representant fra kommunen, politiker)
Stian Nystuen (representant fra kommunen, rektor)
Line Ryen Svee (leder FAU)
Tina Undseth Eggen (nestleder FAU)
Ingveig Lervang Hagen (representant undervisningspersonalet)
Maj Grete Smedås (representant undervisningspersonalet)
Ella Sankey-Røe (leder elevrådet)
Sebastian Rød Feragen (nestleder elevrådet)
Kjetil Vang (representant øvrige ansatte)

Brukerråd Fåset skole og barnehage

Per Roger Bekken (FAU)
Viviann L Halvorsen (FAU)
Szymon Jablonski (Leder elevråd)
Sasja B G Herschberg (nestleder elevråd)
Terje Qvam ( ansatterepresentant skole)
Tove Røsbakk Strømsøyen (ansatterepresentant barnehage)
Silje K Eidsvåg (andre ansatte)
Hege H Bekkevold (styrer barnehagen)
Marte Grann Vingelen (rektor)
Stein Tronsmoen (politisk representant) / Tone Hagen vara