Brukerråd

Brukerråd for tjenestene i kommunen er basert på kommunestyrevedtak av 29.04.14 der styringsdialog for Tynset kommune ble vedtatt. Vedtaket innebærer opprettelse av brukerråd for de ulike virksomhetene i kommunen.

Brukerråd

Brukerråd kulturtjenesten
Mali Hauen (ansattrepresentant) Randi Arnestad
Sigrunn Plassen Wangen Hedda Johansen
Terje Haugland  

 

 

 

Brukerråd plan, byggesak og geodata
Morten Sandbakken Jakob Nordstad
Magnar Often Bjørn Magne Brekken

 

 

Brukerråd landbrukstjenesten
Kvikne Bondelag Thor Ingvald Hansen
Vara: Henning Brevad
Tynset Bondelag Gunnar Borlaug
Vara: Sigurd Hansmoen
Tylldalen Bondelag Ronny Hogstad
Landbrukskontoret Enhetsleder: Mariann Totlund
Ansatte representant: Ole Sylte Heggset
Vara: Ylva Sneltvedt

 

 

Brukerråd NAV

NAV kontorene i Nord- Østerdal har et felles regionalt brukerutvalg,

og for NAV Tynset så er det Erik Kindølshaug som er utvalgets representant.

Han kan kontaktes på mob: 91175459

Brukerrepresentaten kan kontaktes av kommunenes innbyggere ved behov for bistand i enkelt saker og systemrettede saker tilknyttet NAV Tynset.

Brukerråd helsetjenesten
PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste
Karin Elisabeth Thoreby (brukerrepresentant) Mari Sandberg(brukerrepresentant)
Øystein Kyrre Johansen(brukerrepresentant) Karin Bryn(ansattrepresentant)
Ragni Hole(virksomhetsleder)  

 

Tynset opplæringssenter
Svanhild Næverdal (rektor) Shakila Babai (elevrådsrepresentant)
Adhanom Isaac Misghna (elevrådsrepresentant)  
Manuela Ciutac (representant andre ansatte) Bente W. Danielsen (representant lærere)

 

Tynsetbarnehagene
Foreldrerepresentanter Barnehage
Lars Andreas Kvisle Haverslia barnehage
Thomas Skårsmoen Haverslia barnehage
Gøril Storeng Skogstua barnehage
Magnus Nyutstumoen Skogstua barnehage
Ole Christian Haarseth Tronstua barnehage
Betine Fiska Johannesen Tronstua barnehage

 

Personalrepresentanter Barnehage
Irene Hodal Haverslia barnehage
Britt Irene Kjøllestad Skogstua barnehage
Elin Heggset Tronstua barnehage
Grete Storhaug Styrer Haverslia barnehage
Kristin Holann Styrer Tronstua barnehage
Karin Thoreby Styrer Skogstua barnehage
Mariann Hagen Leder for Tynsetbarnehagene