Døgnåpne vakttjenester

TJENESTE TELEFONNUMMER
Ved brann og ulykker 110
Ambulanse 113
Politi 112
Øyeblikkelig legehjelp kl 08.00-15.30 62 48 51 62
Lege mellom kl. 08.00-15.00 62 48 51 60
Legevakt etter kl. 15.30 (Tynset sykehus, Sjukehusveien 9) 116 117
Barnevern 08.00 - 15
Alle dager 15.00 - 08.00 (helg og høytid)
479 76 780
404 04 015
Vakttelefon hjemmetjenesten 477 91 802
Kommunal vakttelefon tekniske tjenester 911 25 533

Veterinærvakt alle hverdager kl. 16.00 - 08.00, samt helg og høytid              

62 48 20 40
Tynsetdyrlegene, kl. 08.00 - 16.00 alle hverdager 62 48 20 40

Tynset Smådyrkontor AS, kl08.00 - 15.00 (til kl 18.00 mandag og torsdag)

483 88 800
Gå til Gudbrandsdal krisesenter 61 27 92 20/414 81 220
Alarmtelefon for Barn og Unge 116 111