Døgnåpne vakttjenester

TJENESTE TELEFONNUMMER
Ved brann og ulykker 110
Ambulanse 113
Politi 112
Øyeblikkelig legehjelp kl 08.00-15.30 62 48 51 62
Lege mellom kl. 08.00-15.00 62 48 51 60
Legevakt etter kl. 15.30 62 48 22 11/116 117
Barnevern 08.00 - 15
Alle dager 15.00 - 08.00 (helg og høytid)
479 76 780
404 04 015
Vakttelefon hjemmetjenesten 477 91 802
Kommunal vakttelefon tekniske tjenester 911 25 533
Tynsetdyrlegene 62 48 20 40
Gudbrandsdal krisesenter 61 27 92 20/414 81 220
Alarmtelefon for Barn og Unge 116 111