Ny i Tynset?

Nysgjerrig på kommunen? Eller har du kanskje nettopp flyttet hit? Vi har prøvd å samle det du som nyinnflyttet innbygger trenger å vite på en plass. Tynset kommune har også en tilflyttervert som svarer på spørsmål.
Kontakt: send e-post til laila.lien@tynset.kommune.no eller 62 48 50 00.

Ansatte og politikere i Tynset kommune jobber for å nå kommunens visjon «Tynset for alle». Inkludering, trygghet, optimisme og puls er våre verdier, og gir grunnlag for hovedmålsettinger og satsingsområder. Gå til kommuneplanen Samfunnsdel 2015 - 2027 utdyper dette. Kommunestyret i Tynset består av 27 representanter.  Se oversikt over kommunestyret . Kommunestyremøtene gjennomføres i hovedsak den siste tirsdagen i hver måned. Møtene er åpne for alle og starter kl. 18.00 i Kommunestyresalen i 9. etasje i Tynset rådhus. Møteplan og innkallinger for politiske møter finner du på hjemmesida. Ordfører i Tynset kommune er Merete Myhre Moen (Sp). Du kan snakke med ordfører på telefon 906 11 253 eller ved å avtale et møte. 

Kunst og kultur, frivillighet, friluftsliv og idrett

Kommunen har et rikt tilbud innenfor kunst og kultur. Sentralt i dette tilbudet er Tynset kulturhus, med scener, kinosaler, kulturskole, kunstgalleri og bibliotek. Foruten det som skjer her, bidrar frivillige lag og organisasjoner til kulturlivet, både i sentrum og i bygdene rundt.  Tynset Frivilligsentral er også en allsidig møteplass med tilbud om ulike aktiviteter.
Du kan også henvende deg dit om du ønsker å bli bedre kjent i Tynset samfunnet ved å bidra som frivillig.
Tynset kommune ønsker at du skal bli kjent med kulturhuset og tilbyr derfor gratisbilletter til alle nyinnflyttede. Billettene kan benyttes til kino eller valgfritt kulturarrangement. Billettene får du ved å henvende deg i Servicetorget i 1. etasje i Tynset rådhus.

Regionen innbyr også til storslåtte naturopplevelser så vel som mangfoldige turmuligheter, både i skogen, langs elver og innsjøer og på høyfjellet. Kommunen eier flere åpne buer som man kan bruke for rast og overnatting. Dessuten leier vi ut både storviltjakt, småviltjakt og fiske til innenbygdsboende etter søknad. Du finner også et rikt trenings- og aktivitetstilbud her, både for barn, ungdom og voksne. På kommunens hjemmeside finner du en oversikt over de fleste av de lag og foreninger som står for dette tilbudet. Der finner du også informasjon om kommunens svømmehall.

Barnehage og skole

Vi har i dag 5 kommunale og 2 private barnehager i Tynset kommune. Det er ingen automatikk i overflytting av barnehageplasser mellom kommuner. Du må selv søke om plass i Tynset kommune. Du kan søke om plass hele året, men for å ha rett til plass, må du søke inne fristen.  Informasjon om barnehagetilbudet og barnehageopptaket finner du på hjemmesiden vår. Om du har barn og ungdom i skolealder, må du melde dem inn for skolegang. Skjema for innmelding ligger på nettsidene våre. Her finner du også informasjon om og søknadsskjema til SFO.

Helse- og omsorgstjenester

Tynset legekontor, kommunens legetilbud, finner du lokalisert i kulturhuset. Om du ønsker fastlege på Tynset må du logge deg inn på helsenorge.no for å bytte, eller ta kontakt med legekontoret. Telefonnummeret dit er 62 48 51 60, og brukes både for informasjon og ved behov for legehjelp. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ringer du på dagtid 62 48 51 62, og etter kl. 15.30 ringer du legevakttelefonen 116 117. Legevakta er lokalisert ved Sykehuset Innlandet Tynset.

Har du barn i alderen 0 – 5 år, anbefaler vi at du melder fra til Tynset Helsestasjon, slik at de kan kalle inn barnet til kontrolltimer. 

Har du barn 0-16 år tar du kontakt med Tynset Helsestasjon. De kaller alle inn til "bli kjent samtale" enten på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten. Telefon 62485075/62485000.

Fint om du kan be tidligere helsestasjon om å oversende journal til Tynset Helsestasjon.

Helsestasjonen har lokaler i Næringshagen, Aumliveien 4.

Kommunen tilbyr ulike helse- og omsorgstjenester til både yngre og eldre, og informasjon om disse finner du på vår hjemmeside. Her finner du også navn og nummer på personer du kan kontakte om du har spørsmål.

Renovasjon, og vann-, avløp- og feietjenester

Hvordan avfallsinnsamling og –håndtering er organisert, er opp til hver enkelt kommune. Det kan derfor være greit å sette seg inn i hvordan vi gjør det her. Tekniske tjenester skal ivareta kommunens forpliktelser og utøve myndighet knyttet til  vannforsyning og avløpshåndtering. Feiing og branntilsyn utføres regelmessig av  Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Har eiendommen din privat avløp, vil Fias ta seg av tømminga. Du finner opplysninger om tjenestene og prisene på dem på hjemmesida.

Kollektivtransport

Connect Bus kjører rutebuss og skolebuss i regionen, på oppdrag fra Innlandstrafikk.
Gå til rutetabeller
Foruten togtilbud både sørover og nordover, går også Østerdalsekspressen mellom Tynset og Trondheim. 

Andre lenker:

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 62 48 50 00

Åpningstid kl. 10.00 - 15.00