Vann og avløp

Tekniske tjenester skal ivareta kommunens forpliktelser og utøve myndighet knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. Virksomheten omfatter anlegg, drift og vedlikehold av hovedledninger for drikkevann og avløpsvann, vannbasseng, pumpestasjoner og renseanlegg.

 

Ved akutte feil på kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg utenom kontortid meldes dette kommunens vakttelefon; 911 25 533. 

Kontakt

Svein Magne Storaas
Teknisk sjef
E-post
Telefon 90 98 90 96
Mobil 90 98 90 96

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958