Vann og avløp

Tekniske tjenester skal ivareta kommunens forpliktelser og utøve myndighet knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. Virksomheten omfatter anlegg, drift og vedlikehold av hovedledninger for drikkevann og avløpsvann, vannbasseng, pumpestasjoner og renseanlegg.

 

Ved akutte feil på kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg utenom kontortid meldes dette kommunens vakttelefon; 911 25 533. 

Tekniske tjenester og drift - skjema

Gravemeldingen.no (Telenor)

Søknad om kommunal bolig
 
Melding om gravearbeid
Søknad om tilknytning til kommunalt
vann- og avløpsanlegg
Søknad om vannmåler
 
Søknad om gebyrendringer
 
Søknad om dispensasjon byggegrense og avkjørsel word (DOCX, 17 kB) pdf (PDF, 72 kB)
Tomtesøknad
Melding om innstallering av ildsted/
reperasjon av røykpipe
 
Fritak for feie- og tilsynsgebyr  

 

Kontakt

Elin Aasberg
Boligansvarlig
E-post
Telefon 62 48 52 40

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 6170 05 21000
VIPPS: 518958