Beredskap og krise

Krise er en uønsket hendelse, eller flere hendelser, som er mer omfattende enn det ordinære tjenesteapparatet i kommunen kan håndtere tilfredsstillende.

Kjennetegn ved kriser:

  • En alvorlig hendelse som kommer overraskende på virksomheten, og hvor det er behov for rask handling og ekstraordinære tiltak.
  • Innledningsvis er det stor usikkerhet om krisens art, omfang og retning.
  • Hendelsen og situasjonen er preget av tidspress, usikkerhet og fokus på kortsiktige løsninger.
  • Virksomheten opplever mangel på informasjon, intens interesse fra utenforstående og fra media.

Dersom det oppstår en krise, samles kommunens kriseledelse for å vurdere forsterkede tjenester for å ta hånd om forulykkede, pårørende og andre berørte. Kriseledelsens oppgaver kan være:

  • Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere.
  • Varsle fylkesmannen.
  • Kommunikasjon og informasjon til innbyggerne og egne ansatte.
  • Benytte nødvendige faginstanser.
  • Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige ressurser.

Medlemmer i kommunens kriseledelse:

Funksjon

Navn

Telefonnummer

Ordfører

Merete Myhre Moen

906 11 252

Kommunedirektør

Erling Straalberg

400 35 383

Utdanningssjef

Bent Kvisle

909 34 774

Helse- og omsorgssjef

Marit Motrøen

959 40 611

Teknisk sjef

Svein Magne Storås

909 89 096

Representant for personalavdelingen

Siv N. Reiten

469 30 740

Leder for Tynsetbarnehagene

Mariann Hagen 417 49 990

Beredskapskontakt

Amund Aarvelta

984 39 174

 

Kommunens beredskapsplan kan du lese her Gå til beredskapsplan (PDF, 209 kB)

Det er viktig å ta hånd om rammede og berørte på en betryggende måte. Kommunen har et psykososialt kriseteam som består av ressurspersoner som kan kalles ut på kort varsel.

Gå til Kriseteam sommeren 2023​​​​​​​

 Atomberedskap og utdeling av jod tabletter. (PDF, 137 kB)

Egenberedskap - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB anbefaler at alle husstander i Norge tar enkle grep for å bedre sin egenberedskap. Anbefalingen er at du bør kunne klare deg i 3 dager hvis vann og strøm plutselig skulle bli borte. DSB har utarbeidet konkrete råd til alle innbyggere som du kan lese på sikkerhverdag.no

Nyttige linker:

Gå til flom- og jordskredvarsel

Gå til Meteorologisk institutt

Gå til Sikker hverdag

Gå til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gå til Norges vassdrags- og energidirektorat

Gå til Varsom.no

Gå til Fylkesmannen i Hedmark

Gå til Statens naturskadeordning

Egenberedskap

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 62 48 50 00

Åpningstid kl. 10.00 - 15.00