Tynset kommune ønsker alle Gledelig Jul og Godt Nyttår! I stedet for julekort til kommunens samarbeidspartnere gis beløpet i år til «Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation». Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation er en stiftelse som på frivillig basis sørger for å bygge brønner og bygge/rehabilitere skoler i Malawi.

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.