Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 13.09.2018 Plan til høring og offentlig ettersyn - Bjørnsmoen
    I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok formannskapet i Tynset 06.09.18 å legge detaljregulering for Bjørnsmoen ut til høring og offentlig ettersyn.Planforslagets hovedformål er å legge...
  • 07.09.2018 Åpen tur til Gapahuken
    I Regi av Frivilligsentralen, med midler fra Gjensidigestiftelsen har vi hatt kurs i sunt kosthold. Kurset har gått over 8 kvelder. Onsdag 19.9. har vi avslutning. Vi møtes kl. 1700 ved Tynset...