Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 12.06.2019 Søppel etter NATO-øvelsen
    Forsvaret vil i løpet av sommeren rydde opp i søppel etter NATO-øvelsen. I den forbindelse kan Servicetorget ta imot referanser om hvor det er søppel, og melde det videre til forsvaret.
  • 07.06.2019 Pressemelding fra ordføreren - tilsetting av rådmann i Tynset kommune
    Kommunestyret i Tynset vil få tilsetting av ny rådmann på sakslista og som sak i sitt møte den 18. juni 2019. Sakene til kommunestyremøtet blir sendt ut i dag og i den forbindelse offentliggjøres...