Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 16.08.2019 Kart - Forollhogna nasjonalpark
    For de som ønsker å kjøpe kart over Forollhogna nasjonalpark, har vi de for salg på Servicetorget i Tynset kommune til kr. 50,00 pr stk.
  • 15.08.2019 Vindkraft i Nordre Hedmark - hvordan møter vi det?
    NVE har utarbeidet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på oppdrag av Olje- og energidepartementet. Kommunene Rendalen, Tynset, Tolga og Os inviterer i den anledning til et miniseminar for å...