Fakturagrunnlag for beregning av eiendomsskatt 2020.

Les mer her.

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 23.04.2019 Faktagrunnlag for beregning av eiendomsskatt 2020
    Kommunen er som kjent i gang med forberedelser til nye takster for eiendomsskatt, som skal gjelde fra 2020. Det vises til informasjonsbrosjyre nr. 1 som ble sendt ut til alle eiere i Tynset i juni...
  • 16.04.2019 Bli med på «Plastrydding»!
    Tynset kommune har fått støtte fra FIAS sitt miljøfond til å plukke opp plast og søppel fra naturen. Vi gjør det til en konkurranse: Plukk søppel og delta i trekningen av pengepremier...