Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 25.05.2018 Ledig stilling som konsulent ved vedtakskontoret
    Tynset kommune etablerte et vedtakskontor for helse- og omsorgstjenester i 2015. Kontoret har frem til i dag vært bemannet med 1,5 årsverk. Grunnet en ekspansjon av kontoret og turnover lyses det...
  • 25.05.2018 Informasjonsmøte NATO-øvelsen 2018
    Kommunene Tynset , Alvdal, Folldal, Os og Tolga , Fylkesmannen i Hedmark og HV 05 inviterer innbyggerne til informasjonsmøte om høstens NATO øvelse.HV-05 vil fortelle om øvelsen, aktiviteter, hvor...