Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 24.05.2019 Forlenget søknadsfrist på stillingen som regnskapsleder
    Tynset kommune vil foreta en oppdatering av sine IT-systemer fredag 24. mai. Det vil ikke være mulig å registrere jobbsøknader i perioden oppdateringen pågår. Som følge av dette er søknadsfristen...
  • 22.05.2019 Jakt og fiske på kommunens grunn
    22. mai ble det foretatt trekning av reinsjakt på kommunens grunn. Søkere får beskjed på e-post. Det er også to ledige rypefelt som blir annonsert på nytt til innenbygdsboende jegere i løpet av...