Barnehageopptak

Søknad om barnehageplass hovedopptak 2020/2021- søknadsfrist 1. mars.

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 17.01.2020 Maksimal sats for fellingsavgift for jaktåret 2019/2020
    Fellingsavgift elg, voksen : kr. 562,00 Fellingsavgift elg, kalv: kr. 331,00 Fellingsavgift hjort, voksen: kr. 430,00 Fellingsavgift hjort, kalv: kr. 261,00 Fellingsavgift villrein, voksen: kr...
  • 16.01.2020 SUM 2020
    Hjertelig Velkommen til SUM 2020! I år er SUM på Verket i Røros - 5. Februar! Liker du Innovasjon? Liker du gnist - liker du å møte de som kan - tør og vil? Trenger du gode lærlinger? De som ser...