Åpen dag på brannstasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS sin region. 350 brannstasjoner over hele landet åpner portene for små og store lørdag 21. september. I vårt distrikt kan du besøke lokal brannstasjon i Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Drevsjø, Trysil, Våler, Åsnes og Elverum. Nye tall viser at høsttradisjonen «Åpen brannstasjon» fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner.

Les mer her. (PDF, 397 kB)

 

Det blir ikke kortsalg på Tynset kommunes eiendommer på rype i år, grunnet takseringsresultatene som ikke tilrår et ytterligere uttak av rype utover kortperiodene vi allerede har innvilget.

Alle kvinner i Tynset kommune født 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse fra 16.9.-31.10.2019. I alt 720 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på parkeringsplassen ved Tynset legekontor. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Hvem: Kvinner i Tynset kommune født 1951 - 1970.
Når:    16. september - 31. oktober 2019.
Hvor:   På parkeringsplassen ved Tynset legekontor.

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Sykehuset Innlandet, Hamar.

Brystkreft
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2017 fikk 3589 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i laderen 50 - 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.
Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 78% av kvinene fra Tynset kommune.

For mer informasjon
Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hovind
tlf.: 22 45 13 00, mammografi@kreftregisteret.no 

www.kreftregisteret.no

 

 

Barneverntjenesten i Nord-Østerdalen er på kurs 9. og 10.9. men kan nås på telefon 47976780.

Ønsker du å starte bedrift?

• Har du drevet ei stund og trenger påfyll?

• Har du en idé du gjerne skulle testet ut?

• Skal du overta gård?

• Trenger du et nettverk og noen å diskutere med?

Les mer her. (PDF, 220 kB)

 

Tynset kommune må, på lik linje med kommune Norge for øvrig, utvikle og tilpasse sine tjenester i tråd med endrede utfordringer og økonomiske rammer. Som del av dette arbeidet fikk Helse- og omsorgssektoren i oppdrag å utrede fremtidig tjenestestruktur for denne sektoren. Rapporten fra dette arbeidet legges nå ut på høring med frist 15. september 2019.
Høringssvar merkes «Høringssvar strukturutredning» og sendes til postmottak@tynset.kommune.no eller leveres fysisk ved Servicetorget.

Vi inviterer samtidig til et informasjonsmøte der rapporten skal presenteres:

4. sep kl. 19.00 i Kommunestyresalen i rådhuset.

Alle aktuelle dokumenter kan leses her.

Gjelder fra 02.09.19

På hverdager: kl 08.00 - 15.00 - vakttelefon 479 76 780

Mandag - fredag: kl 15.00 - 08.00 - vakttelefon 40 40 40 15

Døgnåpen på helg, høytid og på helligdager - vakttelefon 40 40 40 15 

INVITASJON TIL ÅPENT MØTE 12.9. KL. 17.00 – 19.30

Mål – strategier og tiltak

Arbeidet med en plan for utvikling av opplevelsesnæringen i Tynset er i gang og vi inviterer nå til det andre møtet i planprosessen. På dette møtet vil målsettinger, djerve valg og konkrete tiltak være i fokus.

Møtet vil bli ledet av Børre Berglund, 2469 Reiselivsutvikling AS, som vi har engasjert som ekstern ressurs i dette arbeidet.

Møtet finner sted på Rådhuset, kommunestyresalen, i 9. etg.

Agenda

17.00   Velkommen og hensikt v/ordfører Merete Myhre Moen

17.15   Oppsummering fra forrige møte - statusbeskrivelse, Børre Berglund

17.45   Mål og strategier, Børre Berglund

18.15   Hvilke mål setter vi, hva velger vi av strategier og hvilke tiltak skal vi gjennomføre? Innledning til diskusjon, Børre Berglund

19.10   Oppsummering og videre arbeid, Børre Berglund

19.30   Avslutning

Det serveres kaffe og forfriskninger i møtet.

Velkommen!

I oktober startes det på ny etablereropplæring i regionen.
Alvdal og Tynset kommune sammen med våre gode hjelpere, ønsker her velkommen til en dag som vil kunne gi inspirasjon for både den etablerte og deg med en gründer i magen. Uansett hvilken næring du står i eller tenker å utvikle tror vi dagen passer! Les mer her. (PDF, 3 MB)