Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS skal i perioden 21. til 29. november undervise 500 elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid. Les mer her. (PDF, 474 kB)

 

Formannskapet vedtok den 07.11.2019 i sak 130/19 Reguleringsendring for Kvartal A, Tjønnbakken terrasse, plan-ID 201202-01.

Bakgrunnen for endringen er at innregulerte atkomstforhold i gjeldende plan ikke ivaretar tilstrekkelig i forhold til høyder på terreng og eksisterende vei. Det er ønskelig å endre planen for å justere atkomst til regulerte plan 1 i gjeldende reguleringsplan.

Dokumenter i saken:

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til:

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 09.12.19.                                                                                                       

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse. ­

Folkehelseinstituttet har invitert 56 000 personer over hele landet til å delta i Drikkevannsstudien og vi er straks i mål med den første rekrutteringsrunden. Dessverre så var svarprosenten noe lavere enn forventet og Folkehelseinstituttet sender derfor invitasjonsbrev til nye 30 000 personer. Rekrutteringen starter neste uke, deriblant i Tynset kommune.

Les mer her.

Formannskapet vedtok den 17.10.2019 i sak 121/19 endring av Detaljregulering for Torvgata 4, 6, 7, 8 og 9, plan-ID 201806.

Bakgrunnen for endringen er mindre justeringer for Torvgata 4 (Aas-bygget).

Byggegrense for 5. etasje justeres for å kunne videreføre eksisterende trappesjakter, og det gjøres en justering av formålsgrensen på ca. 60cm for mulighet for heis i tilknytning til trappesjakt øst i bygget. Spesifisering i bestemmelsene gjøres for mulighet for transparent overdekning av noe av utearealet på inntrukket 5.etasje.

Dokumenter i saken:

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til:

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 27.11.19.                                                                                                       

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse. ­

I forbindelse med åpent møte om reiselivs-strategi for Tynset kommune, legger vi fram utkast til reiselivsplanen.
Utkast. (PDF, 3 MB)
Møtet holdes førstkommende torsdag (7. nov) kl. 17.00 i kommunestyresalen. 

 

 

Denne blide gjengen jubler for re-sertifisering av Tynset rådhus som Miljøfyrtårn. Hovedfokus i prosessen har vært: HMS, kommunens forbruk, transport og energi.
På bildet fra venstre: Teknisk sjef Jostein Hauge, assisterende rådmann Morten B. Often, rådmann Erling Strålberg, på el-sykkel - primus motor og avdelingsingeniør Hilde Aanes, fagleder Siv Nytrøen Reiten, konsulent Leif Østgårdstrøen og økonomisjef Arild Vik.

    

 For siste gang skal Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) dele ut Hedmark fylkes trafikksikkerhetspris, Ludvigprisen, for 2019.

Fra 2020 blir det Innlandet trafikksikkerhetsutvalg som bestemmer om det blir trafikksikkerhetspris , hva den skal hete og hvem som eventuelt skal få den.

Ludvigprisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket.

Prisen gis for planlagt, iverksatt eller gjennomført trafikksikkerhetsarbeid. Den gis kun for frivillig, ulønnet innsats og ikke til noen som har kommersielle interesser i dette arbeidet. Kandidater som i  jobbsammenheng gjør en innsats utover hva som kan forventes , er aktuelle. Prisen kan gis til frivillige lag eller organisasjoner som har trafikksikkerhet i sine statutter og/eller legger vekt på å formidle gode holdninger og sikker adferd gjennom sine samlinger og aktiviteter.

Ludvigprisen består av et diplom og 10.000 kroner. Frist for å komme med forslag til kandidater er fredag 22.november 2019. Les mer her.

Forslag sendes Hedmark trafikksikkerhetsutvalg v/ Marit Nyhuus, som er sekretær for utvalget.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) setter fokus på hva en selv kan gjøre for å forbedre egen beredskap. For å sette fokus på dette har de en «egenberedskapsuke». Det er mange ting du selv kan gjøre for å kunne takle hendelser og krisesituasjoner.

Her kan du finne nyttige tips og råd om hva du kan gjøre i hjemmet for å klare deg selv i minst 72 timer i en krisesituasjon. Les mer her (PDF, 10 MB).

En videosnutt om langtidslagring av vann.  

For flere tips: www.sikkerhverdag.no

 

I 2019 har 1772 deltatt på stolpejakten, 487 har registrert 30 stolper eller mer, og vi har til sammen 52 577 stolpebesøk. 132 personer har tatt alle 50 stolpene.

Vi har 1678 stolpejegere som har registrert seg elektronisk og 94 på papir.

Mange skoleelever har i år brukt app på telefon, det er trolig en grunn til økning i antall registrerte deltakere fra i fjor (1035).

Trekning:

Nortura skinke: Torunn Rønning

Tynsetingen abonnement: Roger Dyrlid Flemsæterhaug

Matkroken: Kjell Oddbjørn Gjelten

Sport 1 - termos: Inger Øverli

AT Sport AS: Elisabeth Løkken

Toppstolpe gavekort Savalen Spa:

511 personer har registrert sitt besøk på Toppstolpen. Vinner av uttrekkspremie blant de med mer enn 5 besøk er Randi Negård Hoelseth.

Premiene kan hentes ved Servicetorget, Tynset kommune.

På vegne av TIF o-gruppa, Tynset turlag, Tylldal IL, Fåset mosjonsutvalg og Tynset kommune takker vi for innsatsen og ønsker velkommen til ny Stolpejakt 2020.

Fredag 1. november klokka 17.00 tenner vi endelig lysene på turveiene som går langs elva fra Domus og helt opp til Kongsveien. Bli med på festen ute ved Kjærlighetsstien når vi feirer nok en milepæl i prosjektet turveier i nærområdet og ny gangbru på Neby! Les mer her.