Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS har den siste tiden fått flere henvendelser fra innbyggere i våre eierkommuner som blir oppringt av telefonselgere eller blir oppsøkt av dørselgere som skal selge brannvarslere. De som blir kontaktet får et inntrykk av at selgeren representerer brannvesenet, og at brannvesenet har pålagt dem å bytte brannvarslere. Brannvesenet driver IKKE med denne type virksomhet. Les mer her. (PDF, 367 kB)

 

Lurer du på hvordan barneverntjenesten jobber, hvem vi er og hvor vi holder til? Kanskje kan du tenke deg å bli oppdragstaker for barnevernet, som besøkshjem, støttekontakt eller fosterhjem? Nå inviterer vi igjen til Åpen dag i kontorlokalene våre på Tynset.

Vi åpner dørene fredag 5. april kl 10 – 14.

Vi holder til i 4. etasje i Tynset Rådhus og ønsker samarbeidsinstanser, privatpersoner og andre velkommen inn.

5. mars vil faktura på kommunale gebyrer bli sendt ut, med forfall 22. mars. Der er også årsoppgjør på vannmålere med.

De som har e-faktura og vipps vil få fakturaen i sin vipps. Dersom det ikke ønskes må hver enkelt gå inn på sin egen vipps og endre på innstillingene.

Gå inn på din profil i vipps-appen, deretter betalingsvalg og fjern markeringen på "få eFaktura i Vipps".

Har du spørsmål til faktura ta gjerne kontakt med kommunen på 62 48 50 00 eller postmottak@tynset.kommune.no

Formannskapet vedtok den 24.01.19 i sak 9/19 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge Detaljregulering for kvartalet Aumliveien-Holmengata-Hesteskoen, Plan-ID 201803, ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av Aumliveien 10 og 10B med sentrumsnære boliger med høy utnytting. Planen er i henhold til kommunedelplanen for Tynset tettsted.

Planområdet ligger på sørsiden av Ringveien i Tynset sentrum. Området fremgår av kartutsnittet, og omfatter ca. 20 daa på bakkenivå samt ca. 1 daa under bakkenivå for parkeringskjeller.

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 18.03.19.

I Tynset kommune er det 5 kommunale og 4 private barnehager. Opptaket samordnes og gjelder alle barnehagene, kommunale og private. Søknadsskjema og nærmere informasjon får du på www.tynset.kommune.no, på Servicetorget i kommunen og i den enkelte barnehage. Søknadsfrist 1.mars 2019.

Med 120 påmeldte kan vi vel ikke annet si at årets Forollhognakonferanse var en suksess! Konferansen tok plass i Ålen den 28. Januar, og samla aktører fra hele Forollhognaområdet.

Les mer og se bilder frå konferansen på nasjonalparkstyrets nettsider.

Bildene er tatt av Kristin Marie Singstad

 

 

 

Tjønnmosenteret sto ferdig september i 2002. En arbeidsgruppe med politikere, ansatte og bruker representanter hadde jobbet i over seks år før det ble en realitet. Les mer her. (PDF, 493 kB)

 

Mange av oss tror fortsatt at lokalt tannhelsetilbud er et kommunalt ansvar og leter på kommunenes hjemmesider for å finne informasjon om tannklinikker, åpningstider, akutthjelp og rettigheter.

Det er ikke alltid lett å vite hvilke offentlige tjenester som sorterer under kommunen, fylkeskommunen eller staten når man skal lete på nettet eller i telefonkatalogen. Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunens ansvar og fylkeskommunen har ansvaret for at innbyggerne i fylket får det tannhelsetilbudet de har krav på.

https://www.hedmark.org/meny/vare-tjenester/tannhelse/tannklinikker

Tynset tannklinikk er lokalisert i tilknytning til Nord-Østerdal videregående skole. Tannklinikken er åpen alle ukedager og har telefonnr. 62 47 18 20.
 
Dersom du har behov for tannlegehjelp på kveldstid eller i helga, kan gule sider være et alternativ for å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger eller kontakt Legevaktsentralen tlf 116117 http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss/avdelinger/kirurgi-og-ortopedi-tynset/Sider/legevaktsentralen.aspx 

 

 

 

 

 

Har du en god idé som vi kan samarbeide om? Ta kontakt med kommunen for å drøfte forslaget – sammen kan vi få til noe. Les mer her. (PDF, 377 kB)

 

Smea torsdag 24. januar kl 19.00.
 Alle har et forhold til skogen, men hvor godt kjenner vi den egentlig? I dette foredraget vil forfatter Reidar Müller fortelle om skogens naturhistorie, om hvordan mennesket har sett på den gjennom tidene og ikke minst om dens arter, ukjente og kjente. Han vil fortelle om når skogen oppsto, om da den kledde Arktis og Antarktis, om skogbranner og om overtro, og ikke minst om en besværlig trang til å spore ulv. Bokbader er Arne Eggen.

Se plakat her. (PDF, 4 MB)