Vigsel

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen  ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge. 

Kriterier/vilkår 

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg.  Gå til kapittel 1 i ekteskapsloven.

Før dere gifter dere 

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet:

  • Egenerklæring
  • Forlovererklæring
  • Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  • Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Alle disse skjemaene fås hos Gå til Skatteetaten.
Skjemaene kan dere sende inn her: eDialog (sikker kanal for dokumentinnsending)

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Prøving av ekteskapsvilkår vil fra juni 2018 gjøres digitalt. Se informasjon fra Skatteetaten her. (PDF, 286 kB)

Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen.

Ta med gyldig legitimasjon til selve vielsen.

Gå til retningslinjer for kommunale vigsler i Tynset kommune (PDF, 211 kB)
 

Selve vigselen 

Seremonien varer vanligvis i 10-15 minutter. Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding. 

Det er anledning til å utveksle ringer dersom dere ønsker det. Gi i så fall beskjed om dette i forkant av seremonien.

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk, e.l. Dersom dere ønsker slike innslag, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd slik at vi ev. kan sette av noe ekstra tid til dette og at gjennomføringen blir som planlagt. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger.

Vielsen kan gjennomføres på norsk eller engelsk. Dersom en eller flere i paret ikke forstår verken norsk eller engelsk må dere selv ta med en kvalifisert tolk. Dere må selv dekke utgifter til tolk.

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret. Dette blir behandlet unntatt offentlighet.

Lover  

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 62 48 50 00

Åpningstid kl. 10.00 - 15.00

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958