Barnehageopptak

Søknad om barnehageplass hovedopptak 2020/2021- søknadsfrist 1. mars.

Økonomi, skatt og gebyrer