Fakturaadresse

Tynset kommune sine retningslinjer for mottak av krav fra leverandører

 • Fakturaer skal fortrinnsvis mottas elektronisk i format EHF
  • Tynset kommune er registrert i ELMA (sentralt register over de som kan motta EHF-formatet) med vårt organisasjonsnummer som id.
   • Organisasjonsnummer: 940837685
 • For de som har regnskapssystemer som ikke er oppdatert med EHF-formatet ønskes fakturaene tilsendt i pdf-format til e-post  tyfakturamottak@fartt.no
 • Alle fakturaer skal ha minimum 30 dagers betalingsfrist
 • Fakturaen skal inneholde bestillerreferanse: 6-sifret
 • Fakturaadresse:
  • Alle fakturaer skal ha fakturaadresse som angitt nedenfor uavhengig av lokasjon, bestiller, virksomhet osv.

Tynset kommune
Fakturamottak
Torvgata 1
2500 Tynset