Skatteoppkrever

13. desember 2019 vedtok Stortinget å legge ned de 227 kommunale kemnerkontorene i landet, og overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Skatteetaten får med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Hva skal du gjøre dersom du ønsker å komme i kontakt med det tidligere kemnerkontoret?

 • Innbyggere/skatteytere med spørsmål om skatter og avgifter skal kontakte Skatteetaten på telefon 800 800 00, eller via deres nettsider www.skatteetaten.no/kontakt
  - Dette gjelder om du for eksempel;
  • Har fått restskatt
  • Har spørsmål om skatt til gode eller skatteoppgjøret 
  • Vil søke om en betalingsavtale eller har andre problemer med å betale
  • Trenger kontonummer eller KID for å betale
  • Ønsker å endre kontonummeret ditt for å ta i mot penger 
    
 • Næringsdrivende med spørsmål om regelverk på skatt og avgift innen lønnsområdet skal også kontakte Skatteetaten på telefon 800 800 00, eller via deres nettsider www.skatteetaten.no/kontakt
   
 • Innbyggere med spørsmål knyttet til innkreving av kommunale krav (som for eksempel eiendomsskatt, barnehage, SFO, renovasjon og husleie) skal kontakte Kapitalkontroll på 22 12 00 77 eller gå til kk2@kapitalkontroll.no

Gå til Skatteetaten for å hente informasjon om skatteoppkreveren .