Skatteoppkrever

Skatteoppkreveren administreres av kommunen, er underlagt økonomiavdelingen og har følgende oppgaver:

  • Føring av skatteregnskapet
  • Fordeling og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Avregne utliknet skatt imot innbetalt forskuddstrekk/forskuddsskatt
  • Utbetale til gode skatt
  • Kontroll av arbeidsgivere
  • Behandle alle henvendelser vedrørende innbetaling av skatt, utbetaling av til gode
  • Skatt, endring av bankkontonummer

Skatteoppkreveren skal innfordre restskatt, forskuddsskatt (personlig og upersonlig), forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, som ikke blir innbetalt til sine forfall. Dette kan medføre ekstra kostnader som rettsgebyr og tinglysning av heftelse i registrene. Ta derfor kontakt med skatteoppkreveren når betalingsproblemer oppstår for å få etablert en ordning for nedbetaling.

Skatteattest: Bestilles her.

Innbetaling av skatt og forfall:
All skatt skal innbetales til konto for skatt: 6345 06 04374.
Innbetaling via nettbank krever KID. KID kan innhentes på Skattetatens nettside eller ved å kontakte skatteoppkreveren.

Følgende skal innbetales til forfall eller neste virkedag:

Forskuddsskatt (4 terminer): 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november

Forskuddsskatt upersonlige (2 terminer): 15. februar og 15. april

Arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og utleggstrekk (6 terminer):

15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september, 15. desember og 15. januar.

Restskatt:
Restskatt over 1000 kr får to forfall.
Forfallsdato for eventuell restskatt fastsettes ut ifra når skatteoppgjøret er klart:  

Skatteoppgjøret
Skatteoppgjøret juni oktober
1. termin 3 uker etter at skatteoppgjøret er klart, tidligst 20. august 3 uker etter høstutlegget av ligningen
2. termin 5 uker etter forfall 1. termin 5 uker etter forfall 1. termin

Restskatt upersonlige: Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter at skattelistene er lagt ut.

Henvendelse til Skatt øst (skattekontoret):
Spørsmål vedrørende grunnlag for utskrevet forskuddsskatt rettes til Skatt øst telefon 800 80 000 eller e-post. Endring av skattekort kan gjøres direkte på skattetatens nettside: skatteetaten.no eller rette en skriftlig henvendelse. Skjema for endring kan lastes ned fra skatteetaten.no.

Spørsmål vedrørende utliknet skatt skal rettes til Skatt øst på telefon 800 80 000, her eller til adresse:

Skatt øst
postboks 87 Midtbyen
2201 Kongsvinger.

Ytterligere informasjon som arbeidsgiver eller personlig skattyter kan innhentes hos skatteetatens nettside skatteetaten.no.

Kontakt

Tore Knudsen
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 62 48 50 21