Innbyggerinnsyn (faktura)

 

Løsningen gir deg oversikt over alle fakturaer som er sendt til deg fra Tynset kommune. Oversikten viser også hvilke fakturaer som er betalt, og hvilke som ikke er betalt. Her kan du også hente ut kopi av fakturaen om du ønsker det.

Løsningen åpner også for å søke om 14 dagers betalingsutsettelse. Merk at det er satt begrensninger med hensyn til antall utsettelser i løpet av en 6 måneders periode, antall ubetalte fakturaer og utestående beløp per kunde. Om faktura er mottatt som avtalegiro eller e-faktura så må den enkelte, i tillegg til å søke om betalingsutsettelse, selv endre forfallsdato i egen bank.

Under «Min profil» kan du kontrollere egne opplysninger samt endre e-postadresse, telefonnummer og mobiltelefonnummer.

Du logger inn via ID-porten. Dette gjør at du har en sikker innlogging.

Gå til innbyggerinnsyn (faktura)