Kommunale gebyrer

De kommunale huseiergebyrene består av: eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp og septik. Alle disse gebyrene faktureres sammen, og er fordelt på 4 terminer. Vannmåleroppgjøret for et år faktureres på første termin neste år.  Avløpsmengde regnes lik vannmengde.

Husk at du må betale eiendomsskatten selv om du har sendt inn klage.

Flere eiere?

  • Hvis en eiendom har flere eiere eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Trenger du mer informasjon om din faktura?

  • Du kan også finne informasjon om din faktura om du logger deg på portalen Min eiendom som du også finner på hjemmesida, under selvbetjening. Du logger deg på med Bank-ID og finner all relevant informasjon knyttet til din eiendom.

Er du hytteeier?

  • Hytterenovasjon: f.o.m. 01.01.2023 vil fakturering av denne avgiften skje kvartalsvis, også om du kun har renovasjon om sommeren.  

12 terminer?

Kan velges for eiendommer som har kommunale avgifter/eiendomsskatt over 6.000,- + mva, og det kreves betaling med avtalegiro eller e-faktura. Kan opprettes ved og gå inn på vår hjemmeside, klikke på Selvbetjening - Min eiendom eller ved å sende epost med navn, tlfnr. og gnr/bnr til postmottak@tynset.kommune.no

Gå til oversikt over kommunale gebyrer (PDF, 87 kB)

Ved eventuell salg av eiendommen midt i en termin må kjøper og selger bli enige seg imellom om fordelingen av kommunale gebyrer. Det blir ikke sendt ut delfaktura og vi forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.

Krav på kommunale gebyrer er sikret ved lovbestemt pantelov § 6-1 i eiendommen. Det betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysing og går foran alle andre heftelser i eiendommen. Panteretten kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 62 48 50 00

Åpningstid kl. 10.00 - 15.00