Er du urolig for barn, unge eller en familie?

I Tynset kommune har vi utarbeidet en handlingsveileder som skal hjelpe oss i arbeidet med bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Dette arbeidet skal bidra til en trygg oppvekst og sikre et godt samarbeid med barn, unge og foresatte.

Tidlig innsats, samordning og medvirkning er grunnleggende og sentralt i dette arbeidet. 

Målet er å forebygge, oppdage og sette inn riktig tiltak til barn, unge og familier det er knyttet en uro til.

Handlingsveilederen skal også sikre et mer helhetlig og godt samarbeid i og mellom tjenester. 

Er du urolig for barn, unge eller en familie? Trenger du noen å snakke med?

Handlingsveilederen gjelder om du er voksen, barn/unge eller ansatt.

Gå til handlingsveilederen