Barnehageopptak

Søknad om barnehageplass hovedopptak 2020/2021- søknadsfrist 1. mars.

Helsestasjon har flyttet til nye lokaler.

Helsestasjonen har flyttet til Kompetansesenteret i Aumliveien 4 C, Tynset.

Velkommen til nye og trivelige lokaler!

Helse- og omsorgstjenester