Institusjonstjenesten

Opphold i institusjon gis til personer som har et omfattende døgnkontinuerlig behov for sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging og/eller har et omfattende pleie- og omsorgs behov dersom dette ikke kan oppfylles tilstrekkelig og faglig forsvarlig i eget hjem eller annen tilpasset bolig.

 • Tidsbegrenset opphold, utredning
 • Tidsbegrenset opphold, rehabilitering
 • Tidsbegrenset opphold, annet formål (terminalpleie, palliativ behandling og pleie, oppfølging av medisinsk behandling)
 • Tidsbegrenset opphold, avlastning (kan gis som vekselsopphold)
 • Langtidsopphold

Tjønnmosenteret er et flerbruks hus som rommer mange offentlige tjenester. Institusjonskjøkkenet med kantine og selvbetjent kafe/bevertning ligger sentralt plassert ved hovedinngangen og er åpent for alle.

Disse tjenestene er lokalisert i og ved Tjønnmosenteret.

Institusjonstjenesten

 • Administrasjon: Tlf: 62 47 10 00
 • Langtidsavdeling Søristu: Tlf.: 477 91 844/477 91 843 (natt)
 • Langtidsavdeling Nordistu: Tlf.: 477 91 842/477 91 843 (natt)
 • Skjermet avdeling Paviljong 1: Tlf.: 477 91 836
 • Skjermet avdeling Paviljong 2: Tlf.: 477 91 838
 • Korttidsavdeling Kongsheim: 477 91 829/477 91 831 (natt)
 • Institusjonskjøkken (tilbyr mat til beboere i boliger og hjemmeboende):
  Tlf: 456 17 759/456 17 787

Helsetjenesten

 • Ergoterapi
 • Kommunal fysioterapeut 
 • Dagsenteret tlf.: 477 91 828/459 75 861 (Tjønnmosenteret), 477 91 818 (Enan).
 • Kommunalt lager for hjelpemidler

Hjemmetjenesten

 • Administrasjon
 • Hjemmesykepleie, Utegruppa.
 • Praktisk bistand
 • Boliger
 • BPA/Brukerstyrt personlig assistanse
 • Omsorgsstønad

Teknisk

 • Vaktmestertjenester knyttet til bygg og uteareal
 • Renhold

 

Pårørendestøtte

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Tynset kommune (PDF, 3 MB)

Kontakt

Solvor Rehder Aasberg
Leder
E-post
Telefon 62 47 10 00
Mobil 45 72 13 45