Institusjonstjenesten

For besøk på avdelingene - ta kontakt med Tjønnmosenteret. 

Retningslinjer for besøkende til institusjon. (PDF, 61 kB)

Opphold i institusjon gis til personer som har et omfattende døgnkontinuerlig behov for sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging og/eller har et omfattende pleie- og omsorgs behov dersom dette ikke kan oppfylles tilstrekkelig og faglig forsvarlig i eget hjem eller annen tilpasset bolig.

 • Tidsbegrenset opphold, utredning
 • Tidsbegrenset opphold, rehabilitering
 • Tidsbegrenset opphold, annet formål (terminalpleie, palliativ behandling og pleie, oppfølging av medisinsk behandling)
 • Tidsbegrenset opphold, avlastning (kan gis som vekselsopphold)
 • Langtidsopphold

Tjønnmosenteret er et flerbruks hus som rommer mange offentlige tjenester. Institusjonskjøkkenet med kantine og selvbetjent kafe/bevertning ligger sentralt plassert ved hovedinngangen og er åpent for alle.

Disse tjenestene er lokalisert i og ved Tjønnmosenteret.

Institusjonstjenesten

 • Administrasjon: Tlf: 62 47 10 03.
 • Langtidsavdelingen (Nordistu og Søristu): Tlf: 62 47 10 43 og 62 47 10 50
 • Skjermet avdeling (Oppistu, paviljong 1,2 og 3): Tlf: 62 47 10 67/62 47 10 64/62 47 10 60
 • Korttidsavdeling Kongsheim

  I avdelingen på dagtid:  47791829 / 47791830 / 47791831 / 47791832
  I avdelingen på kveld:   47791829 / 47791830
  I avdelingen på natt:     47791831/ 62471040
  Avdelingsleder:             47791833/ 91555325
  Flåtetelefon:                  47791831

 • Institusjonskjøkken (tilbyr mat til beboere i tilrettelagte boliger og hjemmeboende):
  Tlf: 62 47 10 13/41 30 32 02
  Vaskeri: Tlf: 97 64 95 30

Helsetjenesten

 • Ergoterapi
 • Kommunal fysioterapeut 62 47 10 0
 • Dagsenteret 458 70 125
 • Kommunalt lager for hjelpemidler

Hjemmetjenesten

 • Administrasjon
 • Hjemmesykepleie, Utegruppa.
 • Praktisk bistand
 • Tilrettelagte boliger
 • BPA/Brukerstyrt personlig assistanse
 • Omsorgsstønad

Teknisk

 • Vaktmestertjenester knyttet til bygg og uteareal
 • Renhold

 Søk helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Inga Lill Rønning
Tjenesteområdeleder
E-post
Telefon 62 48 71 00
Mobil 917 02 834