Institusjonstjenesten

Opphold i institusjon gis til personer som har et omfattende døgnkontinuerlig behov for sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging og/eller har et omfattende pleie- og omsorgs behov dersom dette ikke kan oppfylles tilstrekkelig og faglig forsvarlig i eget hjem eller annen tilpasset bolig.

 • Tidsbegrenset opphold, utredning
 • Tidsbegrenset opphold, rehabilitering
 • Tidsbegrenset opphold, annet formål (terminalpleie, palliativ behandling og pleie, oppfølging av medisinsk behandling)
 • Tidsbegrenset opphold, avlastning (kan gis som vekselsopphold)
 • Langtidsopphold

Tjønnmosenteret er et flerbruks hus som rommer mange offentlige tjenester. Institusjonskjøkkenet med kantine og selvbetjent kafe/bevertning ligger sentralt plassert ved hovedinngangen og er åpent for alle.

Disse tjenestene er lokalisert i og ved Tjønnmosenteret.

Institusjonstjenesten

 • Administrasjon
 • Langtidsavdelingen (Nordistu og Søristu)
 • Skjermet avdeling (Oppistu, paviljong 1,2 og 3)
 • Korttidsavdeling Kongsheim
 • Institusjonskjøkken (tilbyr mat til beboere i tilrettelagte boliger og hjemmeboende)
 • Vaskeri

Helsetjenesten

 • Ergoterapi
 • Kommunal fysioterapeut
 • Dagsenteret
 • Kommunalt lager for hjelpemidler

Hjemmetjenesten

 • Administrasjon
 • Hjemmesykepleie, Utegruppa.
 • Praktisk bistand
 • Tilrettelagte boliger
 • BPA/Brukerstyrt personlig assistanse
 • Omsorgsstønad

Teknisk

 • Vaktmestertjenester knyttet til bygg og uteareal
 • Renhold

 Søk helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Inga Lill Rønning
Tjenesteområdeleder
E-post
Telefon 62 47 10 30
Mobil 917 02 834