Tjenester til hjemmeboende

Tjenester til hjemmeboende i Tynset kommune gis av flere avdelinger og enheter. Oppgavene til de som yter tjenester til hjemmeboende er å sørge for at du mottar tjenester i hjemmet ved sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller tjenester som på en annen måte sørger for at du vil mestre din egen hverdag i ditt eget hjem.

Formålet er å gi nødvendig helsehjelp til akutte eller kronisk syke. Det kan være forebyggende, lindrende og behandlingsformål. Formålet er også å gi nødvendig bistand til personlig assistanse i ulike former, slik at du best mulig kan mestre aktiviteter i hverdagen og sosial deltagelse.

Hjemmetjenesten i Tynset kommune har ansvar for følgende områder:

Kontakt

Vakttelefon hjemmetjenesten
Telefon 47 79 18 02
Telefontid hjemmetjenesten
Telefontid mandag til fredag kl 12.00-13.00
Telefon 47 79 18 03
Elin Løvhaug
Leder
E-post
Telefon 62 47 10 00
Mobil 90 07 89 07