Hjemmetjenester/helsetjenester i hjemmet

Hjemmetjenesten i Tynset kommune består av flere avdelinger og enheter. Oppgavene til hjemmetjenesten er å sørge for at du mottar tjenester i hjemmet ved sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller tjenester som på en annen måte sørger for at du vil mestre din egen hverdag i ditt eget hjem.

Vi har stort fokus på hjemmetrening og hverdagsrehabilitering slik at du skal kunne få bo hjemme lengst mulig.

Hjemmetjenesten i Tynset kommune har ansvar for følgende områder:

Kontakt

Vakttelefon hjemmetjenesten
Telefon 477 91 802
Telefontid hjemmetjenesten
Telefontid mandag til fredag kl 12.30 - 14.00.
Telefon 62 47 10 35
Elin Løvhaug
Tjenesteområdeleder
E-post
Telefon 62 47 10 04
Mobil 489 90 782