Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste. Omsorgslønn er et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. For å motta omsorgslønn må det skrives kontrakt mellom deg og kommunen med opplysninger om antall timer, timelønn og andre vilkår.

 
 
 

Kontakt

Vedtakskontoret
E-post
Telefon 62 48 50 00