Helsetjenester i hjemmet - Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gir nødvendig helsehjelp til eldre, syke personer, eller til personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Målet med hjemmesykepleie er at du skal være så selvstendig som mulig selv om du er syk eller har en funksjonsnedsettelse.  Det er fokus på de oppgavene som du kan gjøre selv slik at du i best mulig grad kan mestre din egen hverdag.

Hjemmesykepleien blir individuelt tilpasset etter dine behov, men du kan for eksempel få hjelp til:

  • Medisiner - bruker tar hånd om medisinene sine selv så langt det er forsvarlig
  • Daglig stell - personlig hygiene og omsorg
  • Sårbehandling - skal fortrinnsvis utføres hos fastlege på legekontoret
  • Oppfølging og tiltak om ernæring- og helsespørsmål

Gå til søknad på helse- og omsorgstjenester

Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Tynset kommune