Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gir hjelp og veiledning til eldre, syke personer, eller til personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Målet med hjemmesykepleie er at du skal være så selvstendig som mulig selv om du er syk eller har en funksjonsnedsettelse.  Det er fokus på de oppgavene som du kan gjøre selv slik at du i best mulig grad kan mestre din egen hverdag.

Hjemmesykepleien blir individuelt tilpasset etter dine behov, men du kan for eksempel få hjelp til:

  • Medisiner og medisinske prosedyrer
  • Daglig stell
  • Sårbehandling
  • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå om morgenen, legge deg om kvelden og toalettbesøk
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mester oppgaver selv i forhold til dine medisiner, og praktiske oppgaver innenfor dine behov under og/eller etter sykdom

Søk helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Susanne Raabe
Avdelingsleder utegruppa
E-post
Telefon 62 47 10 02
Mobil 950 32 268