Hjemmehjelp/praktisk bistand

Praktisk bistand (hjemmehjelp) er et tilbud til de som er avhengig av hjelp og praktisk bistand til dagliglivets gjøremål grunnet sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Praktisk bistand kan også gis som opplæring etter vedtak.

Praktisk bistand (hjemmehjelp) som blir tildelt av kommunen vil være tilpasset dine behov.

Du kan blant annet få hjelp til

  • Nødvendig rengjøring
  • Opplæring praktisk bistand
  • Klesvask
  • Innkjøp av varer

Etter at søknadsskjema er sendt inn vil kommunen kartlegge og tildele tjenester som passer deg.

Praktisk bistand opplæring - praktisk bistand som opplæring gis innbyggere i Tynset kommune som av ulike årsaker er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen. Målsettingen er å opprettholde funksjoner og oppleve mestring i forhold til dagliglivets gjøremål. Tjenesten som blir tildelt av kommunen vil være tilpasset dine behov.

Hjemmehjelp/praktisk bistand er en tjeneste som krever egenandel etter kommunale satser.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Tynset kommune