Hjemmehjelp/praktisk bistand

Hjemmehjelp/praktisk bistand er et tilbud til innbyggere i Tynset kommune som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker.

Hjemmehjelp/praktisk bistand som blir tildelt av kommunen vil være tilpasset dine behov.

Du kan blant annet få hjelp til

  • Rengjøring
  • Klesvask
  • Innkjøp av varer

Etter at skjema er sendt inn vil kommunen finne ut hvilke tilbud som passer til deg.

Søk helse- og omsorgstjenester