Brukerstyrt personlig assistanse/BPA

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Hvis man har bruk for BPA tjenester så er det brukeren selv som skal ha rollen som arbeidsleder. I noen tilfeller kan også nær familie eller andre inneha arbeidslederrollen hvis brukeren selv ikke er i stand til det, eller av andre grunner ikke vil utføre denne rollen selv.

Du må søke kommunen for å få tilrettelagt tjenestene som BPA.

Søk helse- og omsorgstjenester

 
 

Kontakt

Susanne Raabe
Avdelingsleder utegruppa
E-post
Telefon 62 47 10 02
Mobil 950 32 268