Idrett og mosjon

Idrettslag
Brydalen Idrettslag Ingrid Bakken 994 95 854
Fåset Idrettslag Einar Kverneggen 970 80 874
GÅ-PÅ IL Ingrid Gardseth 959  21 691
Kvikne Idrettslag Kjetil Frengstad 410 21 496
Tunna IL Eystein Lunåshaug 906 63 768
Tylldalen Idrettslag

Halvor L. Wang Leder
Trude Aasheim 

901 83 031
918 21 919

Tynset Friskliv e-post 62 78 10 00
TIF e-post 62 48 08 80
Svømmehall

Kontakt

Sergio Arturo Chavez Rosales
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 62 48 52 15
Mobil 969 13 195