Dagsenter TFF - Litun Senter

Dagtilbudet ved TFF har tilhold ved Litun senter. Dette er et tilrettelagt dagtilbud for mennesker med funksjonshemminger som ikke er i stand til å nyttiggjøre seg andre aktuelle arbeidsmarkedstiltak. Målsettingen er å gi et tilbud som skal opprettholde funksjoner knyttet opp mot dagliglivets krav. I tillegg er det stort fokus på fysisk aktivitet og trivselstiltak som skal fremme sosial inkludering. Et hovedfokus er at alle som benytter seg av tilbudet skal oppleve mestring.

Dagsenteret har flere ulike arenaer. Her finnes terapibasseng, sansesenter, gymsal og rom for ulike aktiviteter tilpasset brukernes behov. Aktivisering på ulike områder er hovedfokus for alle forskjellige arbeidsoppgaver og aktiviteter ved dagsenteret.

Dagsenteret er åpent mandag-fredag kl. 09.00-15.00.

Det tas egenandel for dagplass etter gjeldende satser i kommunen. Du betaler hver måned etterskuddsvis for tildelte dager du har fått.

For mer informasjon kontakt dagsenteret på telefon: 477 91 863/477 91 864

Søkna helse- og omsorgstjenester.

Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Tynset kommune