Tynset sansesenter og TFF Terapibasseng

«Et sted for glede, utvikling og velvære»!

Tynset Sansesenter ligger i underetasjen ved Litun Senter. Der er det innredet 6 ulike sanserom samt gymsal.

Rommene på sansesenteret skal innby til utforsking av sansene, og gi brukeren gode opplevelser, velbehag og glede. Sansene er bindeleddet mellom oss og verden rundt, og det er helt avgjørende for vår utvikling som menneske at vi får stimulert sanseapparatet vårt.

Sanserommene innbyr til kommunikasjon og samspill på ulike måter. Vi som hjelpere er med på å støtte brukeren når det trengs.

Leken har en viktig plass på sansesenteret. Den kan være en inngangsport for å komme i kontakt med sansene. Alle har forskjellige behov, og vi ønsker et godt samarbeid rundt brukeren av sansesenteret. Kartlegging og deling av erfaringer er en viktig del av dette.

Hvem kan søke time på sansesenteret?

Det er ingen begrensning for hvem som kan søke time hos oss og det er mange som kan nyttiggjøre seg av vårt tilbud. Pr. i dag, så har vi ungdom og voksne som er knyttet til Litun Senter, deltakere i interkommunale- barne og ungdomsgrupper ved Tynset Pedagogiske Senter, barn med spesielle behov i barnehager og skoler i regionen og fysioterapeuter m. flere innom våre lokaler.

Søknad

Det kan søkes gjennom hele året, ønskes oppstart til høsten er det likevel fint om dere sender søknad innen 1. mai for timeplanleggingen sin del.

 

TFF Terapibasseng

Bassenget holder en temperatur på 34 grader. Det er 8 x 5 meter stort, med høyde fra 60 cm- 160 cm på det dypeste. Det er like varmt i bassengrommet som i vannet. Det er 2 store og 1 liten garderobe som kan benyttes. De to store garderobene har takheiser.

Det er ønskelig at de som følger brukere i bassenget har livredningskurs. Av sikkerhetsmessige hensyn, kan ikke timer gjennomføres uten at man er minst to tilstede.

Åpningstider

Bassenget følger skoleruta sommerferie, jul og påske. Det kan søkes om time i tidsrommet 08.00- 21.00 fra mandag- fredag.

Søknad

Løpende søknad gjennom hele året, men det kan være en fordel å søke før sommeren siden det meste av timeplanen blir lagt før skolestart i august.

Har du spørsmål vedr. Tynset Sansesenter eller TFF Terapibasseng rettes disse Turid Camilla Tollan Dalseng, eller Anita Degens. Send e-post til: anita.degens@tynset.kommune.no, turid-camilla.tollan@tynset.kommune.no eller Tlf: 45976474 (På telefon er vi tilgjengelig mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 08.00- 15.00.

Kontakt

Anita Degens
Miljøterapeut
E-post
Mobil 45 97 64 74
Turid Camilla Tollan Dalseng
Miljøterapeut
E-post
Mobil 47 79 18 81

Adresse

Postadresse
Torvgata 1
2500 Tynset

Besøksadresse
Olaf Røsts gate 36
2500 Tynset