Tynset sansesenter og TFF Terapibasseng

«Et sted for glede, utvikling og velvære»!

Tynset Sansesenter ligger i underetasjen ved Litun Senter. Der er det innredet 6 ulike sanserom samt gymsal.

Vi har alle ulike behov i hverdagen. Noen trenger å finne roen mens andre trenger støtte til aktivisering. Sammen finner vi ut hva som er ønskelig for dere som kommer hit. Vi gir tid til observasjon og rom for å utforske. Vi som hjelpere er med på å støtte brukeren når det trengs.  

Leken har en viktig plass hos oss. Den kan være en inngangsport for å komme i kontakt med sansene. Vi ønsker et godt samspill og vektlegger god kommunikasjon.  

Rommene på sansesenteret skal innby til utforsking av sansene, gi brukeren gode opplevelser, velbehag og glede. Vi har innredet rommene etter ulike temaer og aktiviteter. Vi har masse utstyr for sansestimulering tilgjengelig. Vi har blant annet vannseng, løvbladhuske, boblerør, hengestol, “jungel”- tunnel, uv lys, musikkinstrumenter, Interaktive spill (Tovertafel), paletto, taktile leker, VA-stol med integrerte høytalere, prosjektor med sansestimulerende videoer, lysbord, kuledyne, ulike massasjeprodukter, vektdyne, ballbinge, ballhuske, musikkpute m.m.

Hvem kan søke time på sansesenteret?

Vi ønsker først og fremst søknader fra barnehager, skole, PPT eller andre institusjoner. Pr. i dag, så har vi barn fra barnehager og skoler fra flere kommuner i regionen. Vi har både enkeltindivider og grupper. Noen har litt ekstra utfordringer, noen trenger hjelp til relasjonsbygging, mens andre trenger et avbrekk fra barnehage- skolehverdagen. Vi har også brukere ifra TFF og henviste fra PPT.

Det er mange som kan ha nytte av sansesenteret. Vi holder derfor åpent for alle på ettermiddagstid 1. mandag i hver måned fra september- mai. Informasjon legges fortløpende ut på Tynset kommunes hjemmesider.

Søknad

Det kan søkes gjennom hele året, men vi ønsker flest mulig søknader innen 1. juni. Søknadsskjema finner du lengre ned på siden. 

TFF Terapibasseng

Bassenget holder en temperatur på 34 grader. Det er 8 x 5 meter stort, med høyde fra 60 cm- 160 cm på det dypeste. Det er like varmt i bassengrommet som i vannet. Det er 2 store og 1 liten garderobe som kan benyttes. De to store garderobene har takheiser.

Det er ønskelig at de som følger brukere i bassenget har livredningskurs, men ikke påkrevd. Av sikkerhetsmessige hensyn, kan ikke timer gjennomføres uten at man er minst to tilstede.

Åpningstider

Bassenget stenger jul, påske og deler av skolens sommerferie. Det kan søkes om time i tidsrommet 08.00- 21.00 fra mandag- fredag.

Søknad

Løpende søknad gjennom hele året, men det kan være en fordel å søke før sommeren siden det meste av timeplanen blir lagt før skolestart i august.

Har du spørsmål vedr. Tynset Sansesenter eller TFF Terapibasseng rettes disse Turid Camilla Tollan Dalseng, eller Anita Degens.

Epost: anita.degens@tynset.kommune.no,        turid-camilla.tollan@tynset.kommune.no

Tlf: 45976474/ 47791881 (På telefon er vi tilgjengelig mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 08.00- 15.00.

Kontakt

Anita Antoinet Van Veldhuizen-Degens
Miljøterapeut
E-post
Telefon 45 97 64 74
Mobil 47 79 18 81
Turid Camilla Tollan Dalseng
Miljøterapeut
E-post
Telefon 45 97 64 74
Mobil 47 79 18 81

Adresse

Postadresse
Torvgata 1
2500 Tynset

Besøksadresse
Olaf Røsts gate 36
2500 Tynset