Krisesenter

Kommunen har ansvar for å sørge for et krisesentertilbud til sine innbyggere. Tynset kommune har avtale med Gudbrandsdal krisesenter på Lillehammer om kjøp av krisesentertilbud. Tilbudet er et tilgjengelig lavterskeltilbud for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Botilbud til kvinner og botilbud til menn er fysisk adskilt. Gå til hjemmesiden for Gudbrandsdal krisesenter

Krisesenteret gir et gratis trygt og midlertidig botilbud som er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året. Det gis også et gratis dag-tilbud med støtte, råd og veiledning gjennom samtaler eller deltakelse i grupper eller aktiviteter. Senteret har et telefontilbud, hvor voldsutsatte som henvender seg får informasjon, råd og veiledning. De som ringer skal kunne være anonyme. Det gis tilbud om oppfølging i re-etableringsfasen, som omfatter fortsatt hjelp fra krisesenteret. Kommunen er pliktig til å samordne tiltak fra krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet, slik at den voldsutsatte får helhetlig oppfølging, også i fasen etter avsluttet opphold på krisesenteret. Bestemmelsen om oppfølging i re-etableringsfasen gjelder også for barn.

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte, uten henvisning fra andre eller timeavtale:

Gudbrandsdal Krisesenter IKS

Skoletorget 6 D
2609 Lillehammer

Tlf:  61 27 92 20
Mobil:414 81 220

Send e-post til post@gudbrandsdal-krisesenter.no