Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig. Teknologien er brukerrettet og har til hensikt å øke trygghet, sikkerhet, mestring, selvstendighet/frihet og bidra til økt livskvalitet.

Teknologi kan ikke, og skal ikke, erstatte menneskelig omsorg, men være et hjelpemiddel for et mer selvstendig liv. Det kan hjelpe den enkelte til å klare seg selv i hverdagen, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungerer som teknologisk støtte til pårørende, og bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursstyring og kvalitet på tjenestetilbudet.

Velferdsteknologi brukes som helsehjelp der det er aktuelt og i samsvar med brukers behov, og prøves ut før kompenserende tiltak. Teknologien gis som helsehjelp på lik linje med all annen helsehjelp som ikke er teknologi, og man forholder seg til lovverket på samme måte. Vedtak fattes etter faglig vurdering av helsehjelpen, ikke teknologien.

Trygghetsalarm:

Hva er trygghetsalarm?

  • Tynset kommune tilbyr digital trygghetsalarm til alle som ønsker det.
  • Trygghetsalarm kan bidra til trygghet i eget hjem, samt fremme muligheten til å leve og bo selvstendig.
  • Trygghetsalarmen gir mulighet til å tilkalle hjelp ved behov.

Målgruppen for trygghetsalarm:

  • Personer som ønsker en ekstra trygghet i hverdagen.
  • Personer som ikke føler tilstrekkelig trygghet ved å tilkalle hjelp via mobiltelefon.
  • Personer med endret eller nedsatt funksjonsevne og /eller sykdom, som føler på utrygghet, men ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Annet:

  • Det kreves egenandel, etter kommunens satser, ved ordinær trygghetsalarm. Når trygghetsalarmen gis som helsehjelp etter en faglig vurdering, er det ikke egenandel.
  • Fyll ut liste over personer hjemmetjenesten kan ringe før du søker trygghetsalarm.
  • Personvern og Samtykke

 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Tynset kommune (PDF, 3 MB)

Kontakt

Øyvind Bakke
Helsefagarbeider/Hjelpepleier
E-post
Telefon 62 47 10 00
Mobil 47 69 37 69