Nyby - Trenger du hjelp til daglige gjøremål?

Formålet med å ta i bruk Nyby i Tynset kommune er å skape et samfunnsnettverk på tvers av alle generasjoner, ved å blant annet øke samhandlingen mellom helse og omsorg, frivillighet og befolkningen. Nyby er en mobilapplikasjon som setter samhandling i system.

På Nyby kan innbyggere tilby hjelp til ulike former for oppdrag, og be om hjelp til ulike oppdrag. Tjenestene kan legge ut oppdrag på vegne av brukere og avdelinger. Innbyggere kan be om hjelp til for eksempel: 

Eksempler på forespørsler kan være enkle praktiske gjøremål i hjemmet som vindusvask, skifte gardiner, bytte lyspærer, bærehjelp, henge opp bilder, følge til frisør osv. Også enkelt utearbeid som snømåking, hjelp til ved, frakte ting med henger (f.eks søppel), plenklipping, stell av hage/blomsterbed osv. kan være aktuelle forespørsler. 

IKKE aktuelle forespørsler er dekkskift, male hus, flyttehjelp ved bytte av bolig, kjøp og salg, ombygging/restaurering, vinkveld/a la dating-app osv. 

På nyby.no kan du registrere deg i Nyby, så blir det lettere å få hjelp.  Du kan også laste ned appen Nyby på din mobil.  Her finner du også undergruppen Tynsethjelpa.

Nyby bygger på frivillighet, og hjelp ytes uten godtgjøring. Evt kjøregodtgjørelse må avtales mellom partene før oppdragets start. Vi anbefaler å benytte statens satser for kjøregodtgjøring. Tynset kommune, Nyby og Frivilligsentralen står ikke ansvarlig for skader, ulykker, tyveri, avlyste avtaler m.m. 

Plakat Tynsethjelpa. Illustrasjon - Klikk for stort bilde