Dagsenter

Dagsenter er et dagtilbud for hjemmeboende som på grunn av sykdom, alder, demens eller funksjonsnedsettelse ikke kan benytte seg av andre aktivitetstilbud i Tynset kommune. 

Dagsenteret er en arena for å opprettholde egenmestring og ferdigheter gjennom deltagelse i aktiviteter, samtaler og sosialt samvær i et trygt og trivelig miljø. Det kan bidra til mer forutsigbarhet i hverdagen for deltagerne samt være avlastende for pårørende. De ansatte på dagsenteret organiserer og tilrettelegger aktiviteter gjennom dagen.

Dagsenteret på Tynset holder til i 2.etasje på Tjønnmosenteret og er åpent alle hverdager fra kl. 09.15-15.15.

Dagsenteret på Kvikne holder til på Enan og er åpent torsdager fra kl. 09.30-15.00.

Helligdager, julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holdes dagsentrene stengt.

Det tas egenandel for dagplass etter gjeldende satser i kommunen. Dette inkluderer transport til og fra dagsenteret, og måltider (frokost, formiddagskaffe og middag). Du betaler hver måned etterskuddsvis for tildelte dager du har fått.

For å få plass på dagsenteret må du sende søknad til vedtakskontoret. Det vil bli gjort en faglig vurdering etter at søknaden er mottatt.

For mer informasjon, kontakt dagsenteret på telefon 477 91 828 (Tjønnmosenteret) og 477 91 818 (Enan).

Søk helse- og omsorgstjenester

Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Tynset kommune