Palliativt team

Hvem er vi:​

  • Det palliative teamet er en ressursgruppe som jobber med alvorlig syke og døende pasienter med behov for oppfølging, pleie og omsorg, både i hjemmet og i institusjon. I det palliative teamet har vi tilknyttet kompetanse i form av sykepleier, kreftsykepleier, palliativ sykepleier og psykiatrisk sykepleier, og vi jobber tverrfaglig og fokuset er helhetlig. Vi vil også ha tett dialog og samarbeid etter behov med lege, ergoterapeut, fysioterapeut, og også med prest der det er ønskelig​

Hva betyr palliasjon:​

  • Palliasjon er en aktiv behandling, pleie og omsorg for alvorlige syke og døende pasienter og deres pårørende.​
    Målet er best mulig lindring for pasienten. Palliativt team skal bidra til best mulig livskvalitet for pasienter og deres familier, og tilby kunnskapsbaserte og enhetlige tjenester slik at tjenestemottakerne i kommunen gis gode og likeverdige tilbud.​

Hensikten:​

  • Vi skal kunne bistå pasienter og pårørende som trenger oppfølging i hjemme eller i institusjon, og være et bindeledd mellom tjenestene. Dette gjelder både stell, medikamenter og omsorg hos de med kort forventet levetid. Teamet skal koordinere og veilede, og være trygge kontaktpersoner som pasienter og pårørende kan forholde seg til.​

Lavterskeltilbud:​

  • Det palliativet teamet i kommunen er et lavterskeltilbud, og du kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.​

Mål:​

  • Sikre lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter i den palliative fasen. Målgruppen er basert på pasientens behov, ikke diagnose, prognose eller alder.​

Kontaktpersoner:​

Telefon: 905 01 777​

Telefon: 969 40 238