Personoversikt


Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
479 96 780
Barnevernkonsulent 957 50 276
Miljøarbeider
Barnevernkonsulent 62 48 51 45 489 59 008
Barnevernkonsulent 456 32 265
Barnevernkonsulent 62 48 51 42 400 28 127
Miljøarbeider
Tjenesteområdeleder
Barnevernkonsulent 62 48 51 47 975 06 256
Miljøarbeider 62 48 58 92
Advokat
Barnevernkonsulent 62 48 51 51 488 95 966
Barnevernkonsulent 62 48 51 39 913 73 945
Avdelingsleder enslige mindreårige 404 31 793
Barnevernkonsulent
Konsulent 62 48 51 40
Klinisk miljøterapeut 400 39 437
Klinisk miljøterapeut/Teamkoordinator enslige mindreårige 62 48 50 00 400 35 455
Miljøarbeider 474 68 285
Barnevernkonsulent 62 48 51 36
Barnevernkonsulent 62 48 51 37 488 69 538
Miljøterapeut 474 68 285
Miljøarbeider 40039437/47468283
Miljøterapeut 62 48 51 37 488 69 538
Miljøterapeut, vikar
Fagleder/nestleder 62 48 50 00 918 10 387

Helse og omsorg - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse- og omsorgssjef 62 48 50 26 415 16 318
Ergoterapeut/vedtakskonsulent 479 74 262
Sykepleier/ konsulent 62 48 51 03
Førstekonsulent/sykepleier 62 48 51 01

Helse og omsorg - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 62 48 51 52 488 93 869
Lege 62 48 51 60
Fysioterapeut
Sykepleier 474 85 107
Helsesekretær 62 48 51 60
Kommunelege/lege
Sykepleier
Sykepleier 62 48 51 73
Lege 62 48 51 60
Avdelingsleder legekontoret 62 48 51 60 488 94 720
Avdelingsleder helsestasjon 62 48 51 53 970 92 012
Helsesøster
Ergoterapeut
Sykepleier 62 48 51 73
Student
Avdelingsleder psykiatri- og rustjenesten 62 47 10 89 414 57 263
Turnuslege
Spesialsykepleier 62 48 51 50 479 76 054
Lege 62 48 51 60
Konsulent 62 47 10 88 901 09 448
Lege
Aktivitør 62 47 10 90
Vernepleier 62 47 10 81 404 12 625
Lege
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Ergoterapeut 62 47 10 85 488 68 482
Aktivitør 62 47 10 26
Turnuslege
Ergoterapeut 62 47 10 90
Psykiatrisk sykepleier 62 47 10 86 488 94 715
Sykepleier
Tjenesteområdeleder/kommuneoverlege 62 48 51 02
Lege 62 48 51 60
Sykepleier 62485164(legekontor) 62483758(legevaktskontorkunonsdag)
Avdelingsleder/ Systemkoordinator for individuell plan 901 47 166
Jordmor
Lege 62 48 51 60
Helsesøster 62 48 51 55
Kommunelege/lege 62 48 51 60
Ergoterapeut 62 47 10 90
Sykepleier/Rus-avhengighet-psykiske lidelser 62 47 10 82 916 37 921

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tjenesteområdeleder 62 47 10 04
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Sykepleier
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
SPL.student
Hjelpepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 995 64 581
Helsefagarbeiderlærling
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder
Avdelingsleder tilrettelagte boliger Tjønnmosenteret 62 47 10 72 489 90 782
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 973 57 709
Sykepleier 62 48 50 00 408 79 767
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder utegruppa 62 47 10 02 950 32 268
Avdelingsleder tilrettelagte boliger Enan og Furumoen 62 48 50 00 489 90 772
Sykepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Konsulent 62 47 10 03
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Geriatrisk hjelpepleier 62 48 51 89 909 35 444
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00

Helse og omsorg - Institusjonstjenesten

Ansatte i avdelingen Institusjonstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleierstudent 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Fellesbruker AD-avdelingen
Avdelingsleder langtidsavdelingen 62 47 10 20 474 68 183
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder skjermet avdeling 62471055/62485000 474 68 091
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Omsorgsarbeider/Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Omsorgsarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Fagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder kjøkken 62 47 10 10
Sykepleier 62 47 10 05
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Kjøkken 62 47 10 10
Kreftsykepleier/Systemansvarlig i Cosdoc 62485000/62471017 991 07 486
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Lærling - kokk 62 48 50 00
Konsulent 62 47 10 33
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Sykepleier
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 41 93 936 95 919
Fellesbruker Omsorgsboligene
Sykepleier 62 48 50 00
Fellesbruker Pleieavdelingen
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Fellesbruker Rehabavdelingen
Avdelingsleder kortidsavdelingen Kongsheim 62471021/62471039 915 55 325
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Tjenesteområdeleder 62 47 10 30 917 02 834
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 970 80 367
Pleiemedarbeider
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 00 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Vernepleier 62 48 50 00

Helse og omsorg - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 51 60

Telefontid:

Mandag - Torsdag  

kl 08.00-11.00

kl 13.00-14.00

Fredag  

kl 09.00-12.00

kl 13.00-14.00

Helse og omsorg - Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut 62 48 58 92
Tjenesteområdeleder 62 48 58 82
Vernepleier
Teamleder 62 48 58 85
Avdelingsleder 62 48 58 87
Miljøterapeut 62 48 58 92
Teamleder 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 58 94 476 68 473
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøterapeut 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøaterapeut
Teamleder 62 48 20 10
Miljøarbeider 62 48 58 98
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 20 10
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Teamleder 62485884/62485885 400 31 995
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Teamleder 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 98
Konsulent 62 48 58 80
Miljøarbeider
Hjelpepleier 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøterapeut 62480276/62485898
Miljøterapeut 62 48 02 76
Teamleder 62 48 20 10
Pleiemedarbeider 62 48 02 76
Avdelingsleder 62 48 58 83
Vernepleier 474 68 283
Lærer 62 48 58 94
Miljøarbeider 62485898/62480276
Vernepleier /plasstillitsvalgt FO 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 58 98 995 38 014

Helse og omsorg - Vedtakskontoret

Ansatte i avdelingen Vedtakskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 50 00

Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teatermedarbeider 930 53 312
Kulturhusleder 62 48 52 13 419 35 073
Musikk- og kulturskolelærer
Kulturskolerektor 62 48 50 60 915 98 315
Kultursjef 62 48 52 12 906 19 060
Leder TTRAFO 62 48 52 65 971 14 190
Kulturkonsulent idrett 62 48 52 15
Bibliotekar 62 48 52 18
Kinosjef 62 48 52 14
Musikk- og kulturskolelærer 906 22 645
Konsulent Tynset Kino 62 48 52 14 916 97 315
Kulturskolelærer 906 86 638 906 86 638
Kinomedarbeider 62 48 52 14
Biblioteksjef 62 48 52 19
Kulturskolelærer
Bibliotekkonsulent 62 48 52 18

Landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 62 48 91 35 924 28 141
Konstituert enhetsleder for landbruk og miljø 62 48 91 38 909 29 230
Rådgiver skogbruk 62 48 90 00 958 42 247
Rådgiver 62 48 91 32 906 67 974
Rådgiver landbruk 62 48 91 36 957 45 295
Fagkonsulent landbruk 62 48 91 37 913 08 113
Rådgiver landbruk og utvikling 62 48 91 34 419 31 176

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver
NAV- Tynset mottak
Leder NAV Nord-Østerdal 905 55 454
Rådgiver
Fagleder
Veileder/ Rådgiver
Veileder
Fagleder

Plan byggesak geodata

Ansatte i avdelingen Plan byggesak geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør 62 48 51 95 958 78 663
Avdelingsingeniør 62 48 52 28
Avdelingsingeniør 62 48 52 31
Avdelingsingeniør 62 48 52 30
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør 62 48 51 94 454 05 458
Besiktiger eiendomsskatt
Tjenesteområdeleder 62 48 52 88 473 10 475
Avdelingsingeniør 477 55 177
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør 62 48 52 26
Konsulent
Avdelingsingeniør 62 48 51 90
Avdelingsingeniør 62 48 51 97
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør 62 48 52 63

Råd og utvalg - Administrasjonsutvalget

Ansatte i avdelingen Administrasjonsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 62 48 50 29
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911
Politiker (Sp) 918 68 945
Fagleder
Politiker (Uavh.) 992 20 405
Ordfører (Sp) 62 48 50 12 906 11 252
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 918 87 003
Politiker (Sp) 911 83 680
Politiker (Sv) 959 73 247

Råd og utvalg - Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Politiker (Ap) 480 07 715
Konsulent 62 47 10 88 901 09 448
Politiker (Sp) 958 73 975
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 918 87 003
Rådmann 62 48 50 13 958 98 702

Råd og utvalg - De unges råd

Ansatte i avdelingen De unges råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder 940 58 826
nestleder 472 26 113

Råd og utvalg - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (Pp) 915 32 910
Politiker (Sp) 911 27 984
907 91 031
911 75 509
913 79 124

Råd og utvalg - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911
Politiker (Sp) 918 68 945
Politiker (H) 909 79 301
Politiker (Uavh.) 992 20 405
Ordfører (Sp) 62 48 50 12 906 11 252
Politiker (Sp) 911 83 680
Politiker (Sv) 959 73 247

Råd og utvalg - Internasjonalt råd

Ansatte i avdelingen Internasjonalt råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator for flerkulturelt arbeid, bosettingsavdelingen 62485279/40027763 400 27 763
Konsulent 62 48 50 00
Leder NAV Nord-Østerdal 905 55 454
Lærer 62 48 45 70 971 99 142
Konsulent 62 47 10 88 901 09 448
Lærer 62 48 51 10
Rådgiver/adjunkt
419 35 072

Råd og utvalg - Komite kultur og idrett

Ansatte i avdelingen Komite kultur og idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (Pp) 915 32 910
Politiker (Sp) 957 33 688
Avdelingsingeniør 62 48 51 94 454 05 458
Politiker (Sp) 909 90 929
Sykepleier 62 48 50 00 970 80 367

Råd og utvalg - Komite miljø, landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Komite miljø, landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (Sp) 909 20 352
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
Politiker (Sp) 917 02 886
Lærer 62 48 51 10 997 99 708

Råd og utvalg - Komite oppvekst

Ansatte i avdelingen Komite oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (Sp) 951 32 910
Politiker (Sv) 419 25 092
Konsulent 62 47 10 88 901 09 448
Politiker (Sp) 958 73 975
Kokk 62 48 41 93 936 95 919

Råd og utvalg - Komite pleie, omsorg, helse og sosial

Ansatte i avdelingen Komite pleie, omsorg, helse og sosial
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (Sp) 911 27 984
Politiker (Ap) 958 14 425
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
Politiker (Sp) 971 12 108
Politiker (Pp) 901 23 471

Råd og utvalg - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (Sp) 909 20 352
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
Politiker (Pp) 915 32 910
Politiker (Sp) 957 33 688
Politiker (Sp) 911 27 984
Politiker (Sp) 951 32 910
Politiker (Sp) 917 02 886
Avdelingsingeniør 62 48 51 94 454 05 458
Politiker (Sp) 482 18 044
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911
Politiker (Sp) 918 68 945
Politiker (Sv) 419 25 092
Politiker (H) 909 79 301
Politiker (Ap) 480 07 715
Konsulent 62 47 10 88 901 09 448
Politiker (Sp) 958 73 975
Politiker (Uavh.) 992 20 405
Ordfører (Sp) 62 48 50 12 906 11 252
Kokk 62 48 41 93 936 95 919
Politiker (Ap) 958 14 425
Sykepleier 62 48 50 00 970 80 367
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
Lærer 62 48 51 10 997 99 708
Politiker (Sp) 971 12 108
Politiker (Sp) 911 83 680
Rådmann 62 48 50 13 958 98 702
Politiker (Sv) 959 73 247
Politiker (Pp) 901 23 471

Råd og utvalg - Kontrollutvalget for salg og skjenking

Ansatte i avdelingen Kontrollutvalget for salg og skjenking
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 37 00
Avdelingsleder psykiatri- og rustjenesten 62 47 10 89 414 57 263
Politiker (Pp) 901 23 471

Råd og utvalg - Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 89 283
Politiker (Sp) 911 27 984
Avdelingsingeniør 62 48 51 94 454 05 458
Lærer 62 48 52 80 979 69 633
Leder 901 03 016

Råd og utvalg - Trafikksikkerhetsutvalget

Ansatte i avdelingen Trafikksikkerhetsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 37 00
Teknisk sjef 62 48 52 24 924 59 062
Lærer 62 48 45 70 971 99 142
Rektor 62 48 50 72 402 49 499

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 62 48 50 13 958 98 702

Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 50 00

Skole og barnehage - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 48 50 44 958 87 615
Tjenesteområdeleder Tynset-barnehagene 62 48 50 46 417 49 990
Rådgiver TATO-skolene 62 48 50 43 957 77 428
Utdanningssjef 62 48 50 42 909 34 774
Rådgiver - skole 62 48 50 40 913 96 405

Skole og barnehage - Fåset skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Fåset skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 62 48 58 50 975 23 302
Styrer 62 48 58 55
Fagarbeider
Pedagogisk leder 62 48 52 70
Fagarbeider 62 48 58 50
Fagarbeider
Fagarbeider 994 66 291 994 66 291
Adjunkt 479 53 258 479 53 258
Adjunkt 62 48 58 50 994 30 154
Adjunkt 62 48 58 50 950 50 632
Adjunkt 62 48 58 50
Pedagogisk leder
Adjunkt 62 48 58 50 917 91 642
Adjunkt 62 48 58 50 957 39 963
Rektor 62 48 58 50 474 65 572
Adjunkt 62 48 58 50
Fagarbeider 62 48 58 50 920 94 294

Skole og barnehage - Kvikne skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Kvikne skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Lektor
Lærer
Lærer
Lærer
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Styrer 62485525/62485526 479 09 585
Lærer
Førskolelærer 62 48 55 30
Spesialpedagog
Førstesekretær 62 48 55 20 936 40 202
Lærer/spesped
Assistent 62 48 55 20 971 87 500
Rektor 62 48 55 20 916 37 194
Adjunkt

Skole og barnehage - PPT og logopedtjeneste for Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen PPT og logopedtjeneste for Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog/familieterapeut 62 48 50 47
Logoped MNLL 62 48 50 58 916 04 945
Pedagog 62 48 50 55 913 27 947